Krönika

Virkeskrönika: Ett liknande virkesår som 2023 har vi aldrig tidigare skådat

Oscar Fornander, virkeschef på Skogssällskapet, skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Snart kan vi förpassa hösten 2023 till historieböckerna och ur ett skogsbruksperspektiv kommer denna höst troligen bli ihågkommen av två skäl: nederbörden och timmerbristen. Enligt SMHI har stora delar av landet de tre senaste månaderna fått nederbörd som motsvarar ”över normala” eller ”mycket över normala” nivåer. Grundvattennivåerna har fått en välbehövlig påfyllning och med få undantag är nivåerna i skrivande stund höga eller mycket höga från Skåne till Ångermanland.

Den rikliga nederbörden och de blöta markerna har dock bromsat virkesproduktionen i skogen vilket inneburit att den timmerbrist sågverken upplevde redan under våren nu har förvärrats ytterligare. Vädret är inte anledningen till timmerbristen men en klart försvårande omständighet. Rotorsakerna går snarare att finna i att svenska sågverk trots den vikande konjunkturen siktat på full produktion samtidigt som avverkningarna gått mot mer gallring och mindre slutavverkning efter några år då slutavverkningarna gått för högtryck. Som en konsekvens har lagren av sågtimmer i Sverige sjunkit till de lägsta nivåerna sedan 2013. Timmerpriserna fortsätter därmed ligga på rekordnivåer trots att priserna på sågade trävaror sjunkit som en sten under 2023.

Lagren av massaved har däremot ökat något under hösten efter att flera av de större bruken sänkt produktionstakten på grund av planerade underhållstopp men också beroende på en svag marknad för flertalet av brukens produkter. Skogsbolagens kvartalsrapporter visade sjunkande resultat och en marknad som beskrivs som mycket utmanande. Samtidigt finns det ljuspunkter. Priset på avsalumassa har i november vänt uppåt efter att ha sjunkit hela året och massavedspriset i Finland och Baltikum har stabiliserats efter sommarens prisfall. Om det är ett tecken på att marknaden kvicknat till kan massaveden snart vara en bristvara igen vilket borgar för fortsatt bra prisläge.

Så, ett liknande virkesår som 2023 har vi aldrig tidigare skådat. Värdet på vår nordiska skogsråvara har stigit trots att världsekonomin bromsat in. Om man nu mot slutet av året får önska sig en julklapp så skulle det vara en vinter med ihållande kyla men måttligt med snö. Kylan för att skapa fina drivningsförutsättningar och en hög efterfrågan på bränsleved och GROT, det måttliga snöandet för att skogsbilvägarna ska hållas tillgängliga. Fina skridskoisar och lagom med spårsnö är inte heller fel om man till äventyrs skulle släppa tankarna på virkesmarknaden ett ögonblick.

Oscar Fornander

Virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.