Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region västra Götaland

T.f. regionchef Stefan Åman skriver om det aktuella läget i västra Götaland.

Hösten är i antågande och med det sker vissa förändringar i västra Götaland. Olof Stenström som varit regionchef de senaste åren går nu vidare som vd för familjeföretaget Berte Qvarn.

I slutet av oktober börjar vår nya regionchef Elin Larsson. Elin är jägmästare och kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Trafikverket. Längre tillbaka har Elin jobbat på bland annat Norrskog och Sweco. Fram tills att Elin är på plats har jag gått in som tf regionchef. Jag jobbar till vardags som affärsutvecklare av Skogssällskapets egna skogsfastigheter, och har under mina år på Skogssällskapet varit såväl skogsförvaltare som vd för koncernens intressebolag Scandforest.

Vår skogsförvaltare Oskar Mårtensson har bestämt sig för att sadla om till lärare. Ny skogsförvaltare från 1 september, med placering i Göteborg, blir Jonas Andersson. Jonas är utbildad jägmästare, har jobbat som virkesköpare på Vida skog och Holmen och de senaste åren som delägare och ombud på Sundins skogsplantor.

En spännande satsning vi gör i västra Götaland är att utveckla Skogssällskapets egen fastighet Floda i Lerums kommun så att den kan bli en inspirationsfastighet för dig som är skogsägare i vår region. Skogssällskapet äger ett trettiotal fastigheter runt om i Sverige, och ett urval av dessa använder vi specifikt för att inspirera och dela med oss av kunskap kring hur man kan sköta och utveckla en skogsfastighet så att olika värden växer. Mer information om kommande aktiviteter på fastigheten Floda kommer längre fram.

I juni meddelade regeringen en förändring av artskyddsförordningen. Enligt artskyddsförordningen får man inte störa vilda fåglar under häcknings- och uppfödningsperiod. Men från 1 oktober har formuleringen justerats så att det blir tydligt att förbudet framför allt gäller hotade arter. Från Skogssällskapets sida ser vi positivt på förändringen eftersom lagen förut väckte många frågetecken och stor osäkerhet. Det här blir ett välbehövligt förtydligande för oss som planerar åtgärder i skogen. Vi följer översynen av artskyddsförordningen vidare, där fler förändringar är att vänta.

Virkesmarknaden

Virkesmarknaden är fortsatt god med bra efterfrågan på samtliga sortiment. Södra höjde den 19 augusti grundpriset på sin massaved med 50 kr/m3fub, vilket innebär att grundpriset för barrmassaved är på en rekordhög nivå (435 kr/m3fub).

Denna höga nivå bedömer vi kommer hålla i sig ett tag framöver då konkurrensen om massaveden/råvaran är hård framförallt på grund av minskat råvaruflöde från Ryssland. Det är särskilt aktörer från Tyskland, Finland och övriga Sverige som gärna köper massaved från södra Sverige. Det som framöver skulle kunna påverka den höga prisnivån är naturligtvis en lågkonjunktur.

Priset på timmer har sedan i våras/vintras varit på en hög nivå och signalerna innan semestern var från flera håll att vi kan vänta oss prissänkningar under sista kvartalet 2022 eller första kvartalet 2023. Flera aktörer tvekar också om att ta extravolymer och pratar om inbromsningar av produktionen. Det positiva för vår inhemska sågindustri är att sågverken under en tid haft god intjänandeförmåga och därmed står rustade inför en tuffare period framöver.

Stefan Åman

T.f. regionchef
Karta region västra Götaland

Region västra Götaland innefattar länen Västra Götaland och Halland. Här finns kontor i Göteborg, Vänersborg, Skövde och Ullared.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.