Aktuellt från region östra Götaland

Regionchef Johan Asp skriver om det aktuella läget i östra Götaland.

Vi är mitt uppe i den tid som vi normalt kallar vinter, men när dessa rader skrivs är det 5 grader varmt och regnar…

Höstens arbete på regionen har hållit hög takt. Vi har arbetat med att ta fram budgetar och planera verksamheten för 2023, utifrån de mål som våra kunder har med sitt skogsägande och sin skogsfastighet. Parallellt med detta har det varit högt tryck på avverkningarna.

Den höga aktiviteten i skogen är ett resultat av att efterfrågan på virke fortsatt är väldigt god, och vi har under en tid exporterat stora volymer från Sverige österut – något som varit en bra affär för våra kunder.

Bakgrunden är givetvis den fortsatta konflikten i Ukraina som har påverkat virkesflödena väldigt mycket. Finland, som normalt sett importerat stora volymer österifrån, vände tidigt blickarna västerut för att klara av sitt råvarubehov.

Även vad gäller skogsvård har vi en hög aktivitet i skogen. Vi ser glädjande nog att vi under 2023, för första året på länge, kommer att plantera mer tallplantor än granplantor på regionen. Det är en effekt av att vi i allt större utsträckning kommer att ställa om de torra höglänta markerna, som tidigare varit granskog, till mer tall.

Detta kommer i sin tur att föra med sig att vi kommer att behöva lägga lite mer resurser på plantvård, så som gräsrensning, återväxttaxering och viltskyddsbehandling. Men det kommer också att säkerställa en god och långsiktig produktion på våra kunders fastigheter.

De ökade drivmedelspriserna fortsätter att påverka vår bransch. Vi ser att kostnaderna för avverkning har gått upp, och vi jobbar aktivt med att försöka optimera våra virkestransporter så mycket som möjligt.

Den senaste tidens ”av- och på” väder, med mycket nederbörd, både i form av snö och regn, har varit en rejäl utmaning. Under december fick de östra delarna av regionen en riktig ”snökanon” vilket tyvärr har medfört att vi i vissa geografier har fått relativt mycket toppbrott, samt att avsaknaden av tjäle gjort att vi även har drabbats av snö- och vindfällen. Vi är nu i färd med att inventera samtliga av våra kunders fastigheter för att få en överblick över situationen. Det ser väldigt olika ut i olika geografier och med stora lokala skillnader.

Den myckna nederbörden har nu gjort att det är väldigt blött, både i marker och på vägar, vilket ställer höga krav på vår planering av verksamheten. Dock är vattnet behövligt, då det är första gången på många år som man ser att vattennivåerna i kärr och sumpskogar nu ser normal ut. Detta är i sin tur bra för våra grundvattennivåer.

Ingen önskar sig väl en regnig vår och sommar, men ur ett skogsbruksperspektiv vore det inte så dumt med lite rejäl nederbörd även under växtperioden. Då skulle vi nämligen få hjälp att mota granbarkborren i grind, och det kan väl behövas!

Johan Asp

Regionchef östra Götaland

Region östra Götaland innefattar länen Östra Götaland, Jönköping samt norra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Linköping, Jönköping och Vimmerby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.