Aktuellt från region västra Svealand

Regionchef Jessica Norberg skriver om det aktuella läget i västra Svealand.

I regionen är vi nu tillbaka på våra arbeten efter en skön sommarledighet, fyllda med energi inför hösten. Detta behövs då hösten är en hektisk tid för oss. Nu börjar vi planera för åtgärder på våra kunders fastighet för nästkommande år, samtidigt som vi ser till att nuvarande års kvarvarande inplanerade åtgärder blir utförda.

När de flesta av våra medarbetare gick på sommarledighet var det full fokus på den höga brandrisken efter att maj och juni var både ovanligt varma och nederbördsfattiga. Detta svängde sedan helt om till följd av de stora mängderna nederbörd som juli bjöd på. Att anpassa sig efter vädret är en ständig utmaning som vi har i vår vardag och denna sommar har det varit tydligare än någonsin. Vi har fått planera om en hel del på avverkningssidan. Vi har fått flytta våra maskiner från känsliga avverkningar som vanligtvis är optimala att avverka på sommaren till andra områden med bättre bärighet.

Granbarkborre

Sedan 2018 är granbarkborren ett ständigt samtalsämne hos oss skogligt intresserade så snart sommaren närmar sig. Varmt och torrt väder är optimalt för granbarkborrens reproduktion. I början av sommaren såg läget i regionen därför oroväckande ut med stora fångster i de utsatta fällorna. Sedan kom regnet och svalare väder, vilket medfört ett lägre antal aktiva borrar. Risken är dock inte över då en varm sensommar kan sätta fart på en andragenerationssvärmning. Det är dock för tidigt att uttala sig om storleken på årets skador ännu, men att det finns färska angrepp trots färre borrar det vet vi med säkerhet. Vi lägger mycket tid på att hitta drabbade områden på våra kunders markinnehav.
Om du upptäcker skador i din skog, ta kontakt med en av våra skogsförvaltare så hjälper vi till.

Byte av kontor i Örebro

I höst byter vi kontorslokal i Örebro från nuvarande adress på Stålgatan till en ny fräsch lokal på Nastagatan 10 C. Detta blir ett lyft. Den nya lokalen har bättre besöks- och parkeringsmöjligheter och adressen är väldigt lättillgänglig i och med att det ligger i anslutning till där motorvägarna E18/E20 möts.
I Örebro sitter vår skogsförvaltare Erik Rumler.

Personalförändringar

Från 1 juni trädde jag, Jessica Norberg, in som ny regionchef för västra Svealand. Jag har jobbat som skogsförvaltare på regionen sedan tre år tillbaka, och innan dess som produktionsledare på Holmen. Fredrik Luhr, som varit regionchef senaste året, går tillbaka till sin roll som mäklare på Areal.

Sedan april har vi fått förstärkning på Västeråskontoret av Olof Skoglund. Olof blev färdig jägmästare nu i våras. Han är ursprungligen från Kil i Värmland, men är nu bosatt i Strömsholm. På fritiden ägnar han mycket tid åt orientering.

Nuvarande produktions- och virkesansvarig i Dalarna, Bo Arketeg, går 1 september in i en ny roll som central skogsvårdssamordnare på Skogssällskapet. Detta är en ny roll som ska hjälpa oss att höja kvaliteten på skogsvården ytterligare. För att fylla platsen efter Bo Arketeg har vi anställt Sofia Hansson som ny produktions- och virkesansvarig. Sofia är bosatt i Västerås men kommer från Orsa och har arbetat som produktionsledare på Holmen de senaste sex åren. Vi önskar henne varmt välkommen!

Virkesmarknaden

De historiskt höga virkespriserna gör att det är bra att hålla en hög aktivitet i skogen. Alla sortiment har haft en positiv utveckling, och frågan är hur länge den här prisvågen håller i sig. Vi vet att bland annat räntehöjningar brukar ha en negativ effekt på byggandet, vilket i sin tur medför en lägre efterfrågan på sågade trävaror, men den låga svenska kronan gör att det fortsatt är positivt att göra affärer med svenska sågverk. Vi ser även att priset på energived och massaved ökar, vilket till stor del kan bero på konflikten i Ukraina. Vi exporterar en hel del virke österut, när Finland och Baltikum inte längre får in någon råvara från Ryssland.

Med önskan om en skön höst!

Jessica Norberg

Regionchef mellersta Svealand
Karta region västra Svealand

Region västra Svealand innefattade fram till hösten 2023 länen Västmanland, Örebro, Värmland, Dalarna samt södra delen av Gävleborgs län. Regionen har sedan dess blivit delad i två delar, där Värmlands län nu är en egen region.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.