Var tredje vill jobba i skogen

Var tredje svensk, 34 procent, kan tänka sig att arbeta i skogsbranschen. Det visar en Sifo-undersökning genomförd av stiftelsen Skogssällskapet. Samtidigt står skogsbranschen inför stora pensionsavgångar det kommande decenniet och nya kompetenser behövs för att utveckla sektorn.

– Det är glädjande att så många kan tänka sig ett jobb i skogsbranschen. Att jobba med skog är att jobba i en grön framtidsbransch, säger Calle Nordqvist, vd på Skogssällskapet.

Fler än var tionde, 13 procent, svarar att de absolut kan tänka sig att jobba i skogsbranschen. 21 procent anger att de troligtvis kan tänka sig det. Bland unga mellan 18–29 år är siffrorna ännu högre, 16 respektive 24 procent, enligt en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Skogssällskapet.

– Skogsbranschen står inför stora utmaningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen och det finns en mängd olika bristyrken. Nu behöver vi satsa så att fler av dem som är intresserade verkligen tar steget och väljer en yrkesbana inom skogen, säger Calle Nordqvist.

I dag sysselsätter skogsnäringen cirka 115 000 personer. Branschen står inför stora pensionsavgångar. Samtidigt utvecklas skogsbruket och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Sammantaget gör detta att det behövs fler personer med olika kompetenser.

– På Skogssällskapet sköter och utvecklar våra förvaltare kundernas skogar utifrån varje ägares mål och behov. Det är ett varierande jobb där förvaltaren behöver ta hänsyn till att ekonomi, biologisk mångfald, klimatnytta och sociala värden samverkar, säger Calle Nordqvist.

Exempel på kompetenser som behövs inom skogsbranschen i framtiden:

 • Biologi och ekologi
 • Skogsskötsel
 • Bioteknik
 • Kemiteknik
 • Datavetenskap
 • Samhällsvetenskap
 • IT och kommunikation

Exempel på yrken inom skogsbranschen:

 • Skogsförvaltare
 • Skoglig analytiker
 • Avverkningsledare
 • Viltmästare
 • Skogsmaskinförare

Om undersökningen

Skogssällskapet lät Kantar Sifo ställa en fråga till 3 250 svenskar via en webbpanel 19 mars – 4 april 2021. Frågorna som ställdes var: ”Skulle du kunna tänka dig att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor?” och ”Skulle du kunna tänka dig att arbeta i skogsbranschen?”.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta i skogsbranschen?

Skriv tabellbeskrivning härJa, absolut

Ja, troligtvis

Nej, troligt­vis inte

Nej, inte alls

Är pensio­när

Tveksam, vet ej

18–29 år

16%

24%

38%

19%

1%

2%

30–49 år

16%

28%

35%

17%

1%

4%

50–64 år

14%

22%

34%

20%

6%

3%

65–79 år

5%

6%

13%

7%

68%

0%

Totalt

13%

21%

31%

16%

16%

3%

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.