Skogsvärden nr 1, 2013

Tema körskador

Skogsvärden nr 1, 2013
  • Välrisat skyddar marken​
  • Ny policy mot körskador
  • Vattenkartor – ett genombrott
  • Samtal och samarbete

Dessutom:

  • Analys: Bästa bolagsformen
  • Flerträdshantering ger effektivare gallring
  • Appar för skogsfolk
  • Virkeskrönikan: Är botten nådd? Vänder det upp nu?
  • Skogsindex: Mer skog för pengarna i norra och södra Sverige

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken.