Skogsvärden nr 2, 2020

Tema: Naturhänsyn

Omslag Skogsvärden nr 2, 2020

Högstubbar, kantzoner och död ved – det finns många olika sätt att ta hänsyn på i skogen – och tittar du noga kan du ganska snart se effekterna. På följande sidor visar vi det myller av djurliv och mångfald som följer av att jobba med naturvård, och vilka effekter det kan ge både utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Följ med!

Innehåll:

Dessutom:

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken här på webben

Bläddra i tidningen här Pdf, 13.2 MB, öppnas i nytt fönster.