Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsvärden nr 3, 2011

Tema: Generationsskifte

Skogsvärden nr 3, 2011
  • Barnen Tängdén köpte skogen
  • Köp eller gåva? Skatten avgör
  • Juristens bästa råd: Ta hjälp av experter

Dessutom:

  • Forskning: Höj produktiviteten med 2-4 procent, om svenskt skogsbruk ska kunna hänga med i konkurrensen.
  • Varmare klimat - hot och möjligheter.
  • Skogsaffärer - svenskar i Lettland
  • Virkeskrönikan
  • Skogsindex

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken.