Skogsvärden nr 3, 2015

Tema: Norden & Baltikum

Skogsvärden nr 1, 2015

I tider av öppna gränser och globaliserade marknader är skogsbruket fortfarande lokalt – även om industridelen av skogsbranschen agerar på världs­marknaden. På vår del av klotet, i Sverige och i länderna runt Östersjön, är den skog som brukas likartad, och sättet vi brukar skogen på skiljer sig inte dramatiskt. Samtidigt styrs förstås skogsbruket av lokala, naturgivna förutsättningar och av de olika ländernas historia, traditioner, lagar och politiska beslut.

I det här numret av Skogsvärden tittar vi närmare på skogarna, skogsägandet och skogsindustrin runt Östersjön.

Ur innehållet:

  • Stort intresse för skogsmark i Baltikum
  • Rekordexport från Baltikum
  • Björn Sprängare vill utveckla inhemskt skogsägande
  • Lågproduktiv mark kräver nya trädslag
  • Snabba träd kräver både skogs- och jordbruk

Dessutom:

  • Hotspots ändrar synen på naturhänsyn
  • Gränslös skogsutbildning på SLU i Alnarp
  • Möt våra två skogsägare igen
  • Virkeskrönikan: Biobränsle en tuff marknad

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken.