Avslutat projekt

Trädval vid hyggesfritt skogsbruk

Vid hyggesfritt skogsbruk antas gallring vara det enda sättet att skörda virke. Gallringen får då en annan roll än vid trakthyggesbruk och trädvalet måste göras enligt delvis andra principer. Hur ska man göra detta trädval för att gynna beståndets och de enskilda trädens tillväxt på bästa sätt?

Hygesfritt skogsbruk

Trots att gallring har varit en naturlig del av svenskt skogsbruk sedan åtminstone tidigt 1900-tal, har vi idag inte tillräckliga kunskaper för att kunna ge råd om hur man ska välja träd vid gallring till de skogsägare som vill bedriva hyggesfritt skogsbruk i heterogen, flerskiktad skog.

Projektet ska öka våra kunskaper om hur olika trädval påverkar såväl beståndets som de enskilda trädens tillväxt.

Sammanfattning av projektets resultat

  • Resultaten visade att både beståndets och de enskilda trädens tillväxt påverka­des av beståndets grundyta på ytnivå (0,25 ha).
  • De enskilda träden påverkades däremot inte av grundytan inom de närmaste 5-15 m radie runt respektive träd.

Det går alltså inte att förutsäga ett enskilt träds tillväxtreaktion baserat på hur man gallrar bland de närmast omgivande träden.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2015

Lars Lundqvist

Forskare

Forskning kopplad till skogsskötsel, skogsproduktion, blädning och blädningsbruk

  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
  • Telefon 090-7868407, 070-2595818
  • Epostadress lars.lundqvist@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.