Avslutat projekt

Stiftelsen Rodatorpets 200-års jubileum

Rodatorpet är ett gammalt soldat torp, tillbakaflyttat från P6 i Kristianstad till sin ursprungliga grund. Det ligger på Stiftelsen Skogssällskapets fastighet i Kullaskogen, strax nordost om Sibbhult i Östra Göinge, vid Skåneleden.

Projektbild

På ett möte den 31 maj 1817 beslutade bönderna på bl. a Trollakulla, Sporrakulla, Dalshult och Högsma att tillsammans på Trollakullas ägor bygga ett rotetorp samt att hålla en soldat till det nyuppsatta Norra Skånska Infanteri-regementet. 1818 stod soldattorpet färdigt och i december flyttade den förste roteknekten in. Torpet var sedan bebott fram till 1941, då godsägaren på Råbelöf, Gilbert Kennedy, skänkte torpet till dåvarande I 6 i Kristianstad. Torpet flyttades och byggdes upp på nytt utanför kasernvakten, för att där ingå i rege­ments­­­­muséet. Regementet lades ner 1994 och Kristianstads kommun övertog mark och byggnader. Vi var några entusiaster som i slutet av 90-talet ville flytta tillbaka Roda­torpet till sin ursprungliga grund i Kullaskogen NO om Sibbhult. Efter mycket om och men lyckades vi, och med stort bidrag från Försvarsmakten, flyttades torpet 2003 och åter­invigdes 20 sept.

Sedan 2005 ägs och förvaltas Rodatorpet av Stiftelsen Rodatorpet. 

Den 21 juli 2018 kommer Stiftelsen Rodatorpet att högtidliggöra 200-års jubiléet genom att ge ut en skrift/bok där så mycket som möjligt av Rodatorpets och dess innevånares historia samlas. Denna information finns idag på en mängd olika ställen och i olika dokument. Ett stort arbete pågår sedan förra året med att både leta efter och sammanställa allt i en och samma publikation. Torpet är sannolikt det enda soldattorpet i landet, som haft en utflykt på nästan 60 år och därefter återbördats till sin ursprungliga grund.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2018

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.