Tjädern

#Tjädern

Tjädern är en fågel som väcker känslor och heta debatter inom svenskt skogsbruk och naturvård. Vilken hänsyn som tjädern kräver för att vara livskraftig diskuteras flitigt.

På nationell nivå är tjäderns bevarandestatus i Sverige ansedd som god, men regionalt och lokalt ser situationen annorlunda ut. Samtidigt tillåts jakt på tjäder i hela landet, förutom på Gotland.

Här har vi samlat alla artiklar om tjädern ur olika perspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Tre varianter av tjäderanpassat skogsbruk

  Tre perspektiv – tre modeller. När skogen som tillhör Skogssällskapets fastighet i Floda skulle avverkas bjöd man in Skogsstyrelsen och naturvårds­organisationer för att tillsammans testa olika sätt att avverka skogen och samtidigt ta hänsyn till tjädern.

 2. Tjäderbiotopsområde på Södra berget i Sundsvall

  På Södra berget i Sundsvall, bara tre kilometer från stadens kärna, ligger ett tjäderspelsområde på kommunens mark. Här har Skogssällskapet i mer än 50 år förvaltat skogen med inriktning mot rekreationsskog.

 3. Tjädern – en flexibel fågel

  Under hösten 2017 kommer ett flertal domar med bäring på artskyddsförordningen och tjädern. Och domar behövs – för hittills trevar såväl samhälle som myndigheter i hur den ska tillämpas. Men vad behöver en tjäder egentligen? Enligt Eric Ringaby,

 4. Många perspektiv på tjäderhänsyn och artskydds­förordningen på Skogssällskapets exkursion 

  Regnet strilar ner mellan höga trädtoppar. Det är grått och mulet i skogen utanför Lerum, öster om Göteborg. Trots det har närmare 70 personer samlats ute i regnet, för orsaken till samlingen engagerar: Tjädern och artskyddsförordningen. Vilken anpassning

 5. Artskyddsförordningen i praktiken – tre olika perspektiv på tjäderanpassad avverkning

  En avverkning uppdelad i tre områden, med tre olika perspektiv representerade. Alla med hänsyn till tjädern på Skogssällskapets mark utanför Lerum. Ett område planerat av naturvårds­organisationer, ett av Skogsstyrelsen och ett av Skogssällskapet. Här

 6. Mölndal satsar på samråd om tätortsnära skog

  Tätortsnära skogsbruk kräver stor hänsyn, omfattande planering och flera olika skötselmetoder. I Mölndals kommun har man skapat en brett sammansatt referensgrupp för att förankra kommunens skogsbruks­åtgärder.

 7. Forskarna eniga: Tjädern är inte hotad

  Tjädern har klarat sig väl i Sverige under de senaste årtiondena. Det visar Svensk Fågeltaxerings senaste resultat. Vi ser att tjädern trivs i skogar som är från 40 år och äldre, säger fågelforskaren Martin Green.

 8. Tjäderkommittén: Självklart är tjädern hotad!

  – Tjäderpopulationen fortsätter att minska i Sverige. Det vi ser i dag är bara en rest av tidigare skogshönsstammar. Det säger Göran Rönning, ordförande för Tjäderkommittén/Tjäderobservatörerna.

 9. Naturvårdsverket: Tjädern väcker starka känslor

  Maria Hörnell Willebrand är nytillträdd chef för enheten för viltanalys på Naturvårdsverket. Hennes åsikt om hur tjädern klarar sig i de svenska skogarna är klar: Många vill rädda tjädern. Men det behövs inte. Arten är inte hotad.

 10. Tjäder och vindkraft

  I skogsområdet på Galtryggen nordost om Karlstad har planeringen av en vindkraftspark stött på patrull.

Våra tjänster inom Tjädern

Våra egna fastigheter där vi arbetar mycket med Tjädern