Planera generationsskiftet – tänk efter före

Planera generationsskiftet i tid. Tänk noga igenom de olika juridiska, ekonomiska och inte minst de känslomässiga alternativen. Och anlita experthjälp. Det är juristen Ann-Louise Schagerströms råd till alla som står inför ett generationsskifte av sin fastighet.

Ett generationsskifte är komplicerat och oftast är det olika från fall till fall. Här tar vi upp några punkter som vi tycker är viktiga, men vi kan omöjligen täcka alla enskildheter och varianter som finns på temat.

– Sök hjälp innan du genomför generationsskiftet, säger Ann-Louise Schagerström, som är juridisk rådgivare på Skogssällskapet. Det är mitt enskilt bästa tips.

Vid ett generationsskifte finns det alltså massor att tänka på och ta ställning till. De ekonomiska och juridiska frågorna är förstås viktiga, men glöm för all del inte de emotionellt relaterade frågorna.

Ann-Louise Schagerström ger ett exempel:

– Om det finns flera syskon i familjen vill man skapa en någorlunda rättvis fördelning mellan dem så att alla i familjen blir nöjda. Men alla inblandade måste förstå att det är svårt att uppnå millimeterrättvisa. Därför är det viktigt att alla familjemedlemmar deltar i processen.

Sök hjälp innan du genomför generationsskiftet

– Om man inte har samtalat om överlåtelsen inom familjen är mitt råd att man utgår ifrån överlåtarens vilja och att först efter ett inledande samtal med denne kommer mottagaren, eller mottagarna, med i samtalet.

Gåva eller köp

– Väljer man gåva som överlåtelseform bör man undvika att ställa för många villkor, menar Ann-Louise Schagerström. Med för många villkor kan givaren begränsa mottagarens handlingsfrihet.

En överlåtelse från föräldrar till barn är normalt inget problem. Men i vissa situationer kan byte av fastighet/fastighetsandelar mellan familjemedlemmar medföra kapitalvinstbeskattning. Då kan byte i vissa fall jämställas med försäljning.

Ett mycket gott råd är också att låta fastigheten värderas av en värderingsman. Hos Skogssällskapet finns flera erfarna sådana.

Det finns många skogsägare som samäger och ofta fungerar det väldigt bra. Ann-Louise Schagerström föreslår att man vid samägande utser en ställföreträdare och skriver ett avtal som reglerar samägandet.

Även dessa frågor kan Skogssällskapet hjälpa till med.

TEXT: Bosse Jönsson

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.