Asken kan räddas

Ask.

Inte bara virket hotas. Asken är också en viktig del av kulturarvet.

Den fruktade askskottsjukan angriper och dödar askar i hela det svenska utbredningsområdet. Det finns inga kända botemedel, men det kan ändå finnas hopp för trädet.

Forskare vid Skogforsk tror sig kunna odla fram motståndskraftiga askar.

– Våra undersökningar visar att askskottsjukan är starkt genetiskt styrd och att det dessutom finns en stor genetisk variation i motståndskraften hos olika askar, säger Lars-Göran Stener vid Skogforsk i Ekebo.

Därför finns det goda förutsättningar för att med hjälp av skogsträdsförädling odla fram mer vitala askar.

– Ja, det tror vi. Inga askar är helt opåverkade av svampen, men några har betydligt högre motståndskraft än andra.

Askskottsjukan

Typiska symptom är vissnade blad, döda skott samt sår på grenar och stam. När infektionen nått runt hela stammen stryps näringstillförseln och trädet dör. Sjukdomen observerades först i Litauen och Polen i mitten av 1990-talet och har sedan nått stora delar av Europa. Uppskattningsvis 30 procent av Litauens askbestånd har slagits ut. I Sverige kom de första rapporterna 2002 och sjukdomen har nu spridit sig till nästan hela utbredningsområdet (främst Götaland och Svealand).

I dag är asken, på grund av den mycket aggressiva sjukdomen, listad som sårbar på Artdatabankens rödlista.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.