Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Kommunchefen om storbranden: "Överväldigande stort"

Jenny Nolhage

Jenny Nolhage, kommunchef i Sala kommun.

Den omfattande skogsbranden satte det lokala samhället på stora prov. Jenny Nolhage, kommunchef i Sala kommun, berättar om arbetet i de drabbade kommunerna under det akuta skedet av branden.

– Jag har varit med i beredskapsövningar och liknande, men storskaligheten i den här branden var överväldigande. Det är nog inte förrän det är skarpt läge som man inser vad man har att tampas med.

– Det första vi gjorde var att vi söndagen den 3 augusti öppnade vår växel, och sedan höll den öppen dygnet runt de första tre dygnen, så att alla skulle kunna nå oss för att få svar på sina frågor och stilla sin oro. Samtidigt började vi det psykosociala omhändertagandet genom att sammankalla vår POSOMgrupp som aktiveras vid katastrofer och andra krissituationer. För att samverkan i länet skulle fungera kallade Länsstyrelsen till telefonkonferens där alla myndigheter som berördes fick möjlighet att utbyta information, berätta vad de behövde hjälp med och vilka åtgärder som satts in.

– Bland annat för att kunna fatta snabba beslut gick vi redan i ett tidigt skede in i en formell krisledningsorganisation som gör att ett politiskt organ kan fatta beslut och agera snabbt. Jag som kommunchef sammankallade en krisledningsstab bestående av tjänstemän, och en krisledningsnämnd skapades, där ledamöter i kommunstyrelsens ledningsutskott ingår.

– Som kuriosa kan jag nämna att flertalet kommuner i landet inte sedan andra världskriget kallat in en sådan här nämnd; det sker bara vid extraordinära krissituationer.

Fotnot: POSOM – Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.