Ny skogslag i Finland ger större frihet och ansvar

Sedan 1 januari 2014 gäller en ny skogslag i Finland. Den nya lagen är ett resultat av diskussioner som har förts inom det finska nationella skogsprogrammet, som löper från 2008 till 2015.

Huvudsyftet med lagen är att öka markägarens frihet och ansvar samt att tillgodose ökade intressen för friluftsliv, landskaps- och naturvård.

I den nya lagen finns inga begränsningar om beståndens ålder eller volym vid slutavverkning, och det är mer fritt att välja trädslag och skogsskötselmetod.

Dessutom likställs plantering och naturlig föryngring, och skyldigheten att utföra markberedning har tagits bort. Föryngringsplikten för lågproduktiva, dikade sumpskogar är borta, och anmälan räcker för avverkning i fjällnära skog, tidigare krävdes tillstånd. De finska skogsägarna uppges vara nöjda med reformen, medan Världsnaturfonden, Naturskyddsförbundet och det finska miljöministeriet anser att den nya lagen fokuserar för mycket på virkesproduktion och för lite på naturvård. Läs mer hos finska Jord- och skogsbruksministeriet

 

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.