Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Tänk efter - och våga fråga

Körskador

Allvarliga körskador på känslig mark är något av det värsta som kan hända. Foto: Skogenbild

Kräv att få ta del av planeringen när tunga maskiner ska in i din skog. Fråga vilka maskiner som ska användas och om entreprenören och dennes maskinförare fått utbildning om markskador.

Henrik Carlsson, Skogssällskapet. Foto: Eva Sandström

Henrik Carlsson

Henrik Carlson är produktionschef på Skogssällskapet, och han vet av erfarenhet vad som är viktigast i dialogen med skogsägarna när det gäller upphandling av avverkning, gallring och röjning.

– Vi visar alltid tydligt hur vi planerar att genomföra åtgärden. Är det en slutavverkning ska det framgå vilka naturvårdshänsyn som krävs i beståndet. Finns det särskilt känsliga markavsnitt, exempelvis ett vattendrag som passeras, måste vi visa hur det ska gå till, säger Henrik Carlson.

Han framhåller att tydlighet är viktigt, inte minst i bedömningen av det ekonomiska utfallet av den utförda åtgärden.

Enligt Henrik Carlson har skogsägarna och Skogssällskapet, liksom skogsbruket i allmänhet, rört sig i riktning mot markant ökad natur-, och kulturmiljöhänsyn. Henrik Carlson tror att det i dag är osannolikt att någon kund skulle hävda att man inte bör ta hänsyn till naturvärden, även om det kostar ett antal tusenlappar.

– Vi har inte den typen av kunder. Men om någon skulle kräva något som strider mot skogsvårdslagen accepterar vi givetvis inte det. Vårt mål är att verka för hållbart skogsbruk och naturvård och att skapa ett bra ekonomiskt utfall.

Använd välutbildade entreprenörer och maskinförare. Se till att genomföra åtgärden vid rätt tidpunkt på året... och kommunicera före, under och efter arbetet.

Henrik Carlson menar att något av det värsta som kan hända när tunga maskiner drar till skogs är en allvarlig körskada på känslig mark, kanske intill en bäck där vattenkvaliteten riskerar att försämras av till exempel slam, kvicksilver och annat. Att köra sönder eller slita av rötter är också allvarligt och kan medföra att trädens stormfasthet försämras och att risken för rotröta ökar. Speciellt gäller detta för granskog.

– Ekonomiska förluster är en uppenbar risk vid en alltför ovarsam framfart under avverkning och andra aktiviteter. Hur stora förlusterna blir är dock svårt att förutsäga.

För att undvika djupa sår i marken är kommunikation och proaktivitet bästa motmedlen, enligt Henrik Carlson.

– Använd sedan välutbildade entreprenörer och maskinförare. Se till att genomföra åtgärden vid rätt tidpunkt på året, och använd den teknik och kunskap som finns för att göra arbetet så skonsamt som möjligt. Och kommunicera före, under och efter arbetet.

De nya, lättare skogsmaskinerna är skonsammare, men också dyrare. Kanske inte maskinerna i sig är dyrare, men de har lägre kapacitet än de traditionella. Det innebär högre kostnader.

– Det är alltid en avvägning – trots allt vill ju skogsägaren ha en bra ekonomi i de utförda åtgärderna – så vi vill gärna ha tillgång till alla maskintyper. Och det är viktigt att de traditionella, äldre och tyngre är utrustade på lämpligt sätt.

TEXT: Per Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.