Snabba träd kräver både skogs- och jordbruk

Snabbväxande trädslag som hybridasp och poppel kräver intensiv skötsel och goda kunskaper. FOTO: Anneli Adler, Skogen Bild

Intresset för hybridasp och poppel ökar starkt. Arterna är de mest snabbväxande trädslagen på våra breddgrader. Men de kräver intensiv skötsel och goda kunskaper, och de kan inte odlas var som helst.

Stora viltstammar är ett problem vid odling av poppel och hybridasp.

Ute i världen är snabbväxande trädslag ett mycket väl utforskat område, säger Almir Karacic, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). I Sverige och Baltikum är dock läget ett annat. Problemet är att de kloner som utvecklats sedan 1940-talet är anpassade för områden mellan 30:e och 50:e breddgraden, inte för mer nordliga breddgrader som de svenska och baltiska. Det saknas tillräckligt med forskning om hur arterna klarar sig här i norr.

SLU och Skogforsk har dock kommit en bit på väg, och kloner för poppel och hybridasp som passar i Götaland och Svealand har tagits fram.

– Vi måste få igång mer forskning om kloner. Målet måste vara att få fram material som är anpassat för våra breddgrader och har större genetisk variation.

Det finns problem med snabbväxande trädslag här i norr, problem som inte övriga Europa har. Almir Karacic pekar bland annat på vårt kalla klimat och de stora svenska viltstammarna:

– Det är problematiskt och dyrt att hägna in och skydda plantorna från betesskador av älg och annat vilt, och vårt klimat gör vegetationsperioden kortare, vilket ger lägre produktion.

Almir Karacic

Sedan tre, fyra år ser Almir Karacic en dramatisk ökning av de arealer där poppel och hybridasp odlas, och han förutser en fortsatt markant ökning, främst för att producera bioenergi och massaved. Däremot tror han inte att det, på kort sikt, kommer att göras industriella satsningar i syfte att bygga upp produktionskapacitet för att förädla poppelvirke till fanér och sågad vara:

– För det krävs det kontinuerlig och säker tillgång till råvaran. Poppel och hybridasp för bioenergi, massaved, pellets och liknande produkter kan dock bli en språngbräda för andra användningsområden för snabbväxande trädslag.

Att anlägga hybridasp- och poppelodlingar kräver planering, eftertanke och kunskaper, och det är inte som att sköta en ordinär skog.

– Se till att komma igång fort och sikta på en omloppstid på 15–20 år, säger Almir Karacic.

Det är mycket viktigt att rensa bort ogräs och att undvika betesskador i början. Gör inte misstaget att tro att snabbväxande trädslag är som vanlig skog; det här är mer som en blandning av skogs- och jordbruk, och de ska skötas mycket intensivt. Fråga personer med kunskap och erfarenhet innan odlingen dras igång, och se till att ha rätt växtmaterial från början, material som är anpassat till de lokala förhållandena.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.