Kommunens mål: En ljus och vacker lövskog

björk

Foto: Foap

Hur många mål finns det i skogsbruket? Lika många som det finns skogsägare, minst! Runt motionsspåret i Floby utanför Falköping hjälper Skogssällskapet kommunen att hugga ner stormdrabbad granskog och ersätta den med björk och körsbär för att skapa en ljus och vacker lövskog.

Geir Eriksen, skogsförvaltare på Skogssällskapet.

Geir Eriksen. Foto: Ulrika Lagerlöf

I Falköpings kommun ligger Floby – en liten tätort, omgiven av åkrar, med 1500 invånare. I ena änden ligger ett skogsområde där ett motionsspår med elljus slingrar sig fram mellan träden.

– Skogen runt motionsspåret har under flera år utsatts för stormar och vi har haft mycket vindfällen under ett antal år, berättar Geir Eriksen, skogsförvaltare på Skogssällskapet.

– Det var mitt förslag att vi skulle hugga ner dem och plantera lövskog istället.

Granarna, som i dag är omkring 60 år gamla, sattes antagligen i rent produktionssyfte en gång i tiden. På kommunens marker är ungefär hälften produktionsskog och resten rekreationsskog och avsättningar för naturvård.

Med lövskog runt motionsspåret kommer skogen att bli betydligt ljusare.

– Björk passar perfekt här eftersom den både gör skogen ljus, växer snabbt och dessutom är mindre utsatt för viltbete. Falköpings kommun ville gärna få in lite fågelbär också av estetiska skäl – så vi kör på en blandning, säger Geir.

Fågelbär – eller vildkörsbär i folkmun – är ett snabbväxande träd som blommar med vita blommor på våren. Att blanda in ytterligare fler lövträd hade kunnat vara ett alternativ, men riskerna för betesskador är stora med många av ädellövträden.

– Då hade vi behövt hägna in området, och det hade ökat kostnaderna för planteringen avsevärt, säger Geir.

I Floby finns det gott om fornlämningar, något som ställer lite extra höga krav på skogsbruket.

– Det finns många restriktioner vad gäller markberedning och hur vi får köra i skogen, berättar Geir.

Men det finns också möjligheter att med god skogsvård lyfta fram kulturlämningarna.

– Vi har hjälpt kommunen att röja fram tall- och ekskog runt gamla gravrösen. På det sättet kan natur- och kulturvård kombineras och skapa riktigt vackra miljöer!

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.