Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Krönika

Virkeskrönikan: Biobränslet gör comeback

För sju-åtta år sedan sa man att det skulle uppstå en brist på entreprenörer då biobränslemarknaden skulle öka gigantiskt. Grot skulle tas fram överallt och stubbar skulle brytas. Entreprenörerna skulle helt enkelt inte räcka till. Sedan vet alla hur det blev. Norr om Gävle dog biobränslemarknaden nästan helt. I övriga Sverige blev det en rejäl prispress.

Jag tror att botten nåddes för något år sedan. Nu håller vi sakta men säkert på att lämna det allmänt låga priset på avverkningsrester. Trenden är ganska tydlig. Det var inte länge sedan man i norra Sverige hörde att ”nu går sista grotbilen”. Nu ska man istället börja ta ut grot igen.

Första juli i år införs en reduktionsplikt på bensin och diesel. Väldigt enkelt beskrivet innebär det att man politiskt inför ett system som ska öka takten på att reducera utsläppen av koldioxid och övergå till en fossilfri fordonsflotta. Det kommer med all sannolikhet innebära en ökad användning av HVO (Hydrogenated vegetable oil) i diesel och etanol i bensin. Båda alternativen går även att utvinna ur våra skogsprodukter. I dag importeras
dock det mesta.

Sveriges behov av HVO kommer inom ett år att motsvara cirka 65 procent av EU:s produktion. Nu finns HVO också utanför EU men bilden som målas upp blir intressant. Skulle alla länder inom EU sätta samma mål som Sverige skulle det i dag inte finnas bränsle att tillgå på hela världsmarknaden.

Ungefär hälften av EU:s totala energiförbrukning går till värme och kyla, 75 procent av den energin är fossilbaserad. Det finns med andra ord gott om lågt hängande frukter inom EU, där vi snabbt får en stor effekt. Men det ska ersättas med något. Det är här skogsbränslet
kommer in – en viktig pusselbit för att lösa energiutmaningen.

Tittar vi på Sverige igen kommer det troligen införas prima och sekunda massaved, vilket gör att det som i dag används som bränsleved kan komma att gå som sekunda massaved. I dag är det brist på massaved, och det sker dessutom en utbyggnad av massaindustrin i Sverige. Större mängder färsk bränsleved kommer i och med det att gå in till massabruken. Effekten blir att många pannor, som i dag eldar med en hel del bränsleved, kommer att tvingas titta på andra biobränslen istället.

Det finns stora planerade projekt på ”bioraffinaderier” som har kommit ganska långt och som bygger på spån och bark. Vid drift kommer det att gå stora volymer bark och spån till dessa industrier – spån och bark som i dag eldas i många pannor. Vad ska de pannorna elda istället? Ja, kanske grot.

Det var längesedan intresset för våra skogsprodukter var hetare än nu. Håller konjunkturen i sig och investeringarna som planeras också genomförs i Sverige och runt om i Norden kommer vi återigen att få uppleva en het biobränslemarknad. Vi får se hur lång startsträckan blir. Det var många entreprenörer som blev brända sist då marknaden bara dog av.

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet t.o.m. 2018

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.