Skogsförvaltarens uppmaning: Försäkra din skog

Efterbevakningen efter en brand är markägarens ansvar, något som kan bli dyrt men täcks av din försäkring. Bilden är från en efterbevakning av en skogsbrand på Lummiberget i Jokkmokks kommun i juli 2018. Foto: Martin JMK

Lars Granberg är skogsförvaltare i Västerås och har god erfarenhet av att hjälpa skogsägare med försäkringsfrågor. Han ser skogsförsäkringen som ett måste för skogsägare.

Lars Granberg, skogsförvaltare i Västerås. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Lars Granberg

– Som markägare ska man definitivt försäkra sin skog. Det är en viktig, och relativt billig, investering för att skydda sin ekonomi och sin skog, säger Lars Granberg.

Att en skogsbrand innebär en ekonomisk förlust är en självklarhet. Men de stora kostnader som efterbevakningen innebär kan komma som en överraskning – ytterligare ett skäl att försäkra skogen.

– Jag hade ett ärende i somras där gnistbildning från järnvägen startade en brand på ett 0,7 hektar stort område. Den ekonomiska förlusten för virket var ganska liten i förhållande till kostnaden för efterbevakningen.

Dyr nota för efterbevakningen

Markägaren är den som har ansvaret för efterbevakningen efter det att räddningstjänsten släckt och fått kontroll på branden. Beroende på väderförhållanden och storleken på brandområdet är det något som kan hålla på dygnet runt i flera dagar – ibland även flera veckor. Med lön och OB-tillägg kan kostnaden bli ganska hög för denna insats, något som brandförsäkringen täcker.

Lars Granberg förvaltar skog åt många kunder som är ”utbor” och alltså inte bor på fastigheten. Han berättar att många känner sig osäkra på hur alla frågor kring brand och eftersläckning ska hanteras, något som han kan hjälpa till med.

– Jag tar hand om allt det praktiska åt mina kunder – står för anmälan till försäkrings­bolaget, koordinerar med Räddningstjänsten och får personal på plats som efterbevakar när branden är släckt. Vi är vana att hantera den här typen av situationer och har ett stort kontaktnät vilket underlättar för våra kunder när denna situation uppstår.

Försäkra mot brand, plantskador, storm och snöbrott

Lars rekommenderar en heltäckande försäkring som gäller för brand, plantskador, storm och snöbrott.

– Årets torra väder har på vissa håll gått hårt åt plantskogen, och då kan en försäkring för plantskador vara bra att ha. En förutsättning för ersättning – förutom att villkoren för areal och antalet återstående huvudplantor uppfylls – är att området skall vara markberett så att plantorna hade bra förutsättningar innan torkan slog till.

När det gäller valet av försäkringsbolag är Lars råd att ta in flera offerter.

– Det varierar väldigt mycket beroende på var i landet man bor och vilken typ av fastighet man har. För ett rent skogsskifte kan det vara en bättre premie hos ett visst bolag, medan andra bolag kan ha bättre erbjudanden om man har byggnader på fastigheten. Kolla runt och jämför vad som blir bäst för dig. Våra skogsförvaltare kan också hjälpa till att ge vägledning i frågan.

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.