Vägbygge viktig investering i fastigheten

Skotare på väg. Foto: Thomas Adolfsén

En ny väg kan göra trakter tillgängliga under hela året. Foto: Thomas Adolfsén

– Nya vägar öppnar ofta upp områden vi inte kommer åt annars och flyttar kostnader från skotning till en investering i fastigheten. Det säger Lars Lundgren, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Vilhelmina.

Lars Lundgren, skogsförvaltare i Vilhelmina. Foto: Ulrika Lagerlöf

Lars Lundgren

Lars Lundgren har stor erfarenhet av att projektera skogsbilvägar åt sina kunder. Det första han gör i kundernas vägprojekt är att ta reda på vilka avverkningar som är aktuella för markägaren på längre sikt och se efter hur det befintliga vägnätet förhåller sig till det.

– Jag räknar ut vad det kostar att skota ut virket jämfört med att bygga ny väg och köra ut virket på lastbil. I kalkylen räknar jag också med den nytta vägen kommer att ge vid framtida markberedning och plantering.

Om det finns förutsättningar för en lönsam väg gör Lars Lundgren en första vägdragning på ”rummet” med hjälp av kartmaterial som visar hur geografi och terräng ser ut. Därefter går han ut i fält.

– Där ute justerar jag vägdragningen med hänsyn till svackor i terrängen som skulle ge för branta backar, block och hällar som skulle kräva dyr sprängning och vattendrag som kräver genomtänkta överfarter. Jag kontrollerar också vilket material som finns i marken och försöker hitta områden som ger vägen så bra bärighet som möjligt.

”Jag räknar ut vad det kostar att skota ut virket jämfört med att bygga ny väg och köra ut virket på lastbil.”

Efter samråd med de parter som berörs av vägen och avverkningsanmälan för väggatan till Skogsstyrelsen anlitar Lars Lundgren en duktig entreprenör som bygger vägen.

Lars Lundgren eftersträvar lösningar som gör att trakter som annars bara skulle ha kunnat avverkas under vintern blir tillgängliga även under barmarkssäsongen.

– En trakt kan ha bärighet i stort, men på grund av vissa bäcköverfarter vara oåtkomlig för terrängtransport under barmarkssäsongen då risken för körskador är stor. Tack vare en ny väg som gör det möjligt att köra över bäcken utan att orsaka körskador kan vissa trakter ibland klassas om från vintertrakt till barmarkstrakt. Det är positivt för markägaren som då
kan få virket utkört när som helst under året.

Text: Malin von Essen

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.