Skogsägaren Kristina Boman: "Nu vet vi vad vår skog kan ge oss"

Kristina Boman tycker att skogsstrategin har gjort det enklare att se vad skogen kan ge i olika värden. Foto: Christian Gustavsson

För Kristina Boman ligger det en otrolig stolthet i att sköta sin skog på bästa sätt. För henne blev Skogssällskapets Skogsstrategi ett sätt att få en tydligare bild av vad skogen kan ge som dessutom visade att avkastningen kunde öka.

Kristina Boman och hennes bror Johan fick ärva en skogsegendom, som varit en mindre del av Limmareds skogar i Västergötland, efter sin pappa som köpte skogen för tjugo år sedan.

– Vi är så kallade månskensbönder, säger Kristina. Eftersom vi bor i Stockholm har vi alltid haft hjälp att sköta skogen. När vår gamle jägmästare slutade letade vi efter en ny förvaltare. Vi är medlem i Södra Skogsägarna och har även sålt en del till Derome och är nöjda med det samarbetet, men kände att vi ville ha en fristående skogsförvaltare. Därför valde vi Skogssällskapet.

Skogen är sedan många år tillbaka dubbelcertifierad och det har alltid varit viktigt för Kristina att sköta den på bästa sätt.

Kristina Boman. Foto: Christian Gustavsson

Kristina Boman. Foto: Christian Gustavsson

– Skogen ska vara snygg och fin, det ska finnas ett bra djurliv och den ska vara trevlig att vistas i för folk som bor runtomkring, säger Kristina. Fastigheten har dessutom två lokala jaktlag som vi förstås vill ha ett bra samarbete med. Skog är så positivt att äga, dels på grund av klimatnyttan och dels för att det är och alltid har varit en viktig näring för Sverige.

Lyfter skogsägandet till ny nivå

När det var dags att göra om den gröna skogsbruksplanen förra året föreslog skogsförvaltaren Johan Johansson på Skogssällskapet att Kristina och hennes bror även skulle göra en Skogsstrategi.

– Det är min uppgift att föreslå en skoglig budget varje år och att ge målanpassade skötselförslag. Men det är minst lika viktigt att förse skogsägarna med ett starkt strategiskt beslutsunderlag för den skogliga budget de ska ta beslut om, säger Johan. Med Skogsstrategin går det att lyfta skogsägandet ytterligare en nivå eftersom vi redan nu kan räkna på utfallet av olika vägar att gå. Strategin kan sedan revideras löpande både när det gäller mål som volymtillväxt och avkastning, men också för naturvård, viltvård och andra mjuka värden som är kopplade till fastigheten.

Kristina tycker att Skogsstrategin har gett större klarhet i vad skogen kan ge finansiellt.

– Föryngringsavverkning ingår i ett hållbart skogsbruk, men nu blev det mer tydligt vilka områden vi ska prioritera och under vilka år. Klimatförändringarna påverkar skogsbruket vilket innebär att omloppstiderna i produktionsdelen måste förkortas lite.

Johan Johansson, skogsförvaltare i Jönköping. Foto. Ulrika Lagerlöf

Johan Johansson. Foto. Ulrika Lagerlöf

– Min erfarenhet är att det ofta går att öka avkastningen på skogsfastigheter och så var fallet även här. Skogsstrategin blir ofta en ögonöppnare, säger Johan.

Lättare att fatta beslut

Kristina tycker också att Skogsstrategin har varit en bra möjlighet för henne och hennes bror att fördjupa sig i skogen. De har diskuterat vilka planer och mål de har framöver för att både få en bra ekonomisk avkastning och ett hållbart skogsbruk som lever upp till miljömålen.

– Skogsstrategin är särskilt bra när det handlar om större fastigheter och det är flera som äger skogen. Vi har till exempel fått klarhet i vilken avverkningstakt vi bör ha och en jämnare fördelning av inkomster och kostnader.

Som skogsförvaltare menar Johan att en annan effekt av Skogsstrategin är att han kan föreslå mer preciserade skötselförslag eftersom han och ägarna är bättre synkade när det gäller vilka mål som ska uppnås.

Effektivt och lönsamt

Kristina, som är ekonom i botten, har även gått en del skogskurser på Linnéuniversitetet, till exempel Hållbart familjeskogsbruk och Plankurs. Det är något hon rekommenderar alla skogsägare att göra eftersom det gör arbetet med skogen mycket roligare.

– Just dialogen med skogsförvaltaren är en rolig del i att äga skog, säger Kristina. Samtidigt litar jag på expertisen. Skogsbruksplanen är grunden och kombinerat med Skogsstrategin blir den ännu mer effektiv. För mig känns det bra att ha en oberoende förvaltare som sköter skogen och Skogssällskapet är både kunniga och ligger i framkant när det gäller skogsfrågor i Sverige.

Johan å sin sida tycker att Skogsstrategin har stärkt Kristina och hennes bror i deras beslutsfattande och i att komma fram till vilka mål de har med skogen.

– Förhoppningsvis tycker de både att det är roligare och mer lönsamt att äga skog nu!

Skogsstrategi – en självklar del av skogsförvaltningen

En Skogsstrategi är en skoglig analys som görs utifrån skogsbruksplanens data och som genererar en objektiv åtgärdsplan samt långsiktiga konsekvensanalyser. Analyserna består av simuleringar över hur din skog och dess värden kommer att utvecklas på sikt, upp till 100 år framåt i tiden.

I Skogsstrategi Plus analyserar vi din fastighet med dina mål som bas. Det ger en objektiv grund för hur din skog kan skötas för att du ska nå dit du vill. Resultatet blir en skräddarsydd strategi som ger dig maximalt utbyte av ditt skogsägande.

Läs mer om Skogsstrategi här

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.