Krönika

Virkeskrönika: Ljust för sågverken, utmanande för massaindustrin

Vimek-skördare. Foto: Thomas Adolfsén

Barkborreangreppen tvingar fram avverkningar och påverkar på så sätt planeringen inom skogsbruket. Foto: Thomas Adolfsén

Efter en minst sagt unik vår och sommar så har de flesta återvänt från sina semestrar, och industrin har rullat igång. Det är fortfarande stort fokus på, och osäkerhet kring, coronaviruset och dess påverkan på marknaden. 

Presidentvalet i USA i november närmar sig, liksom Brexit i Storbritannien vid årsskiftet – två händelser på viktiga marknader för skogsprodukter.

De senaste månaderna har kronan stärkts på valutamarknaden, något som påverkar konkurrenskraft och lönsamhet för skogsindustrin, som ju i hög grad är exportberoende. En starkare krona ger mindre betalt för skogsindustrin, men tack vare den stora efterfrågan på bland annat sågade trävaror har man lyckats höja priserna och på så sätt kompensera för valutaförändringen.

Många hemmasnickare har bidragit till en god försäljning för byggvaruhandel såväl inom Sverige som utanför. Det är förstås positivt och bidrar till en fortsatt produktion hos sågverken för att fylla sina färdigvarulager. Den fortsatt starka efterfrågan på sågade trävaror och ytterligare prishöjningar på färdigvaran väntar runt hörnet. Priserna i USA har varit på höga nivåer men även priserna i Europa har gått upp under tredje kvartalet.

Andrasvärmning hos barkborrarna

I Mellansverige och norra Götaland fokuserar man i hög grad på att avverka barkborreskadad skog. Angreppen fortsätter – trots att vädret har hjälpt oss under den svala julimånad som vi fick. Att augusti hittills har varit varmare än normalt gör att aktiviteten hos barkborrarna har ökat igen, och man ser nu en andra svärmning på många håll. Hur omfattande den blir, och vilka konsekvenser det får för virkesmarknaden, återstår att se.

Barkborreavverkningarna bidrar till att öka andelen bränsleved och massaved på marknaden. Lagren är redan höga, samtidigt som det är viktigt att avverka snabbt för att rädda virkesvärden. Men det höga utbudet skapar stora utmaningar i avsättningen. Inom massavedsindustrin har det varit produktionsstörningar följt av planerade underhållsstopp nu i början av hösten, vilket ytterligare bidrar till en utmanande situation.

Sänkta priser på barrmassaved och energived

En naturlig följd har blivit att priserna sänks. Bland annat sänkte Södra priset i juli månad med 25 kronor/m3fub på barrmassaved och 40 kronor/m3fub på energived, som en konsekvens av det stora utbudet och höga lagernivåerna på dessa sortiment.

Läget ser alltså ganska osäkert ut för hösten. Starka flöden av massaved och ett tryckande flöde från skogen kommer att påverka den skogliga aktiviteten framförallt när det gäller åtgärder som medför större andel massaved, då det är utmanande med avsättningen av dessa sortiment.

Sett ur ett längre perspektiv så vet vi att pendeln alltid svänger tillbaka men just nu är frågan bara när, och det lär nog tyvärr inte bli i höst.

Summerat just nu ser det ljust ut för sågverk och timmerproduktion, men läget är betydligt mer utmanande för produktion och marknad av massa och papper.

Pontus Larsson

Affärsområdeschef Sverige och Virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.