Tveksam effekt av granbarkborrefällor

Granbarkborrefälla. Foto: Anna Cederholm/Skogsstyrelsen

Foto: Anna Cederholm/Skogsstyrelsen

Fällor som används för att locka till sig och fånga granbarkborrar har tveksam effekt när det gäller att minska angreppen av granbarkborre i närbelägen skog. Det visar en studie från Skogforsk, som Skogssällskapet varit med och finansierat, där man undersökt två olika typer av feromonfällor.

Granbarkborren utgör ett av de största hoten mot våra granskogar i södra och mellersta delarna av Sverige. Fällor som lockar till sig granbarkborrar används för svärmningsövervakning och som ett komplement till annan bekämpning, men kunskapen om fällornas bekämpningseffekt har länge varit bristfällig.

Nu har ett forskningsprojekt studerat effekten av två olika typer av fällor. Båda varianterna laddas med ett doftämne, feromon, som lockar till sig granbark­borrarna. Den ena fällan fångar insekterna i en burk som måste tömmas med jämna mellanrum, medan den andra är preparerad med en insekticid som dödar granbarkborrarna.

Resultatet visar inte på någon tydlig effekt av fällorna, angreppen och skadorna blev lika stora i områden som haft fällor som i kontrollområdena utan fällor. 

– Ingen av feromonfällorna som man tittat på i studien har gett påvisabara effekter genom minskade skador i angränsande skog. Det här visar hur viktigt det är att fortsätta med "sök och plock" som den enda effektiva bekämpnings­åtgärden mot granbarkborre, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Skogssällskapet medverkade i samverkansprojektet Stoppa borrarna, där myndigheter, företag och organisationer arbetade tillsammans för att begränsa angreppen. Projektet avslutades i december 2022.

Stoppa borrarna logotyp

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.