Minskad föröknings­framgång för barkborren

Drönarbild av barkborreskadad skog, Dalarna i september 2021. Drönarfoto: Rickard Undevik

Drönarbild av barkborreskadad skog. Drönarfoto: Rickard Undevik

Granbarkborrens föröknings­framgång minskade under 2022 i delar av utbrottsområdet, jämfört med under 2021, visar forskning som Skogssällskapet finansierar.

I ett forskningsprojekt som Skogssällskapet finansierar vid SLU kartläggs granbarkborrens förökningsframgång och angreppsstäthet genom analyser av barkprov från granbarkborredödade träd. Resultaten ger en indikation på hur stora angreppen kan komma att bli följande år, även om vädret och trädens motståndskraft i slutänden är avgörande faktorer.

Resultatet från 2022 visar att granbarkborrarnas förökningsframgång låg på samma nivå som under 2021 i Småland men nästan halverades i Värmland och Uppland/Västmanland. Dessutom var angrepps­tätheten högre i alla tre regionerna under 2022 än under 2021, vilket hänger samman med högre motståndskraft hos träden.

Martin Schroeder

Martin Schroeder

– Sommaren 2022 var inte lika varm som sommaren 2021 vilket kan ha stärkt trädens motståndskraft så att fler barkborrar krävdes för att övervinna deras försvar. Den högre angreppstätheten, som innebär ökad konkurrens mellan barkborrarna, bidrog även till den lägre förökningsframgången. Detta tillsammans med att den dödade volymen minskade under 2022 innebär att det kommer att finnas färre barkborrar våren 2023 än vad det fanns våren 2022 vilket borde minska risken för skador, säger Martin Schroeder, forskare vid SLU och den som leder projektet.

Men antalet granbarkborrar är fortfarande mycket högt ute i skogen, och som skogsägare är det viktigt att vara fortsatt vaksam på skador.

– Eftersom skadorna var så stora förra året, och granbarkborrarna är så många, får man även vid en sval och regnig sommar räkna med att ett antal miljoner kubikmeter granskog riskerar att dödas under 2023, säger Martin Schroeder.

– Att löpande inventera skogen under sommarhalvåret, och snabbt agera när man hittar angripna träd är fortsatt viktigt. Hör av dig till din närmaste skogsförvaltare om du vill ha hjälp, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Läs vidare

Nyhet hos SLU: Risk för betydande skador av granbarkborre även under 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.