Virkeskrönikan: ”Vi går en ljus men osäker tid till mötes”

Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

I januari skrev jag en krönika med rubriken ”Pandemi som blev till sågverkseufori” och som sammanfattade det extremt annorlunda året 2020. Den dystra prognosen när pandemin eskalerade fick en oväntad vändning när efterfrågan på sågade trävaror steg dramatiskt under andra kvartalet 2020. Att efterfrågan ökade så kraftigt hängde samman med ett ökat intresse för att renovera och bygga hemma, när fler tvingades till hemarbete och sommarens resor blev inställda. Samtidigt blev producenterna av tryck- och tidningspapper de stora förlorarna, när minskat resande och nedstängda samhällen gjorde att försäljningen av bland annat tidningar gick ned. Det här är ingen ny trend, men under pandemin eskalerade nedgången.

Nu är vi inne i 2021 och efterfrågan på sågade trävaror kommer med stor sannolikhet att hålla i sig första halvåret. Ett orosmoln har varit avsättningen av biprodukter, såsom bark och sågspån, där lagernivåerna varit höga efter det varma 2020. Även hos massabruken är lagren stora, bland annat som en följd av tvingande avverkningar kopplat till barkborreangreppen.

Kylan, som slog till i januari, har i alla fall hjälpt till att minska lagren något. Efterfrågan på bränsle ökade, samtidigt som sågverken sänkte produktionstakten som en effekt av det kalla vädret.

Den starka efterfrågan på sågade trävaror leder till en hög efterfrågan på timmer. Det har i sin tur gett prishöjningar på timmer både i Götaland och Svealand och prisnivåerna är på god väg att passera toppåret 2018.

Den tuffa situationen för framförallt tidnings- och tryckpappersproducenter
fortsätter att vara utmanande. Ljusare ser det ut för de produkter som används till förpackningar och kartong, i och med att handeln över nätet har ökat under pandemin. Det gäller också för Kina, som är en viktig marknad för massaproducenterna.

Trots pandemin ser marknadsläget för produkter från skogen förvånansvärt bra ut. Räntan har lämnats oförändrad och vaccinationerna pågår, vilket ger en märklig känsla av att vi går ur en pandemi och in i en ännu starkare konjunktur än innan.

Framtiden som väntar runt hörnet ser osäker ut och är högst svårbedömd, men den känns ändå klart ljusare än vi vågade hoppas för ett år sedan.

Pontus Larsson

Affärsområdeschef Sverige och Virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.