Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Krönika

Virkeskrönikan: "Nu känns det som att vi är på upploppet"

Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Sommaren är i annalkande med en känsla av att vi springer på ett upplopp. Detta beror delvis på den ljusare situationen i pandemin, men även på den fortsatt fantastiska konjunktur som svensk sågverksindustri upplever.

Både i Sverige och på exportmarknaderna råder närmast hausse på sågade trävaror. Men även andra material har så hög efterfrågan att det uppstår brister på marknaden. Parallellt med materialbristen stiger logistikkostnaderna, och dessutom ruckades logistikkedjorna i spåren av grundstötningen i Suezkanalen.

Det är i dagsläget svårt att inte fokusera på de sågade trävarorna då de säljs på prisnivåer som aldrig förr speglats. Frågan många skogsägare säkert ställer sig är varför inte timmerpriset rusar i samma takt. Som på alla marknader styrs det mesta av tillgång och efterfrågan, och just tillgången på timmer i kombination med den höga avverkningsviljan, inte minst i Svealand där barkborren ivrigt gnager, har skapat ett stort överutbud. Sågverken bör således visa goda resultat vilket i förlängningen kan leda till investeringar och produktionsutbyggnad. Intresset från andra länder att köpa framför allt timmer från Sverige stiger, vilket bidrar till att markägarna i vissa delar av landet ökar sina netton. Men – inget växer till himlen, som man säger, och tiotusenkronorsfrågan är hur länge detta fantastiska marknadsläge håller i sig.

På massasidan vänder det allt mer från moll till dur då priset på den färdiga massan får åka med i den allmänna råvaruprisuppgången. Skillnaden mot marknaden för timmer är, förutom att industrier (pappersbruk) läggs ner, att det fortfarande finns lager av massaved och således god tillgång. I det korta perspektivet kommer det säkert att finnas lokala utmaningar i avsättningen av massaveden. Men på sikt finns det mycket planerad kapacitetsutbyggnad och ljuset i tunneln kommer allt närmre. Inte minst bevittnas detta av den grundprishöjning som genomförts i Götaland, så efterfrågan har så smått börjat ta fart igen.

Den kalla regniga våren ger skogen möjlighet till återhämtning och förhoppningsvis har vädret en bromsande effekt på årets barkborreangrepp. Givetvis finns barkborrarna och utmaningarna kopplade till dessa även denna säsong. Känslan många gånger är ”Davids kamp mot Goliat” – även om Goliat i det här fallet består av många små insekter. Men lyckligtvis har vi en stark konjunktur som ökar industrins möjligheter att köpa råvaran från avverkningarna. Semestern är nära och så även successivt lättande coronarestriktioner vilket ger ytterligare en dimension till att den ljusa årstiden är här. Sommaren står äntligen för dörren.

Pontus Larsson

Affärsområdeschef Sverige och Virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.