Skogsägarskolan: Röj dina rågångar – så gör du!

Röjning. Foto: Thomas Adolfsén

Var inte för försiktig vid röjning av rågångarna – de växer igen snabbare än man tror. Foto: Thomas Adolfsén

Undvik konflikter med grannen och underlätta framtida av­verkningar – det finns många skäl till att röja och se över sina rågångar regelbundet. Men hur gör man? Johan J Möller, skogsägare och orienterare,
guidar dig längs vägen.

Inför jakt, avverkning eller arvsskifte kan det vara särskilt viktigt att ha koll på sina fastighetsgränser. Samtidigt är det inte alltid så lätt att veta var gränsen går och hur ofta man bör underhålla den. Johan J Möller, skogsägare och orienterare, tipsar om hur du ska gå till väga för att hitta rätt.

Så hittar du fastighetsgränsen

– Förr kunde det vara svårt att hitta fastig­hetsgränsen. Då var det en fördel att, som jag, ha orienteringskunskaper och ett intres­se för kartor, men dagens teknik gör att man inte behöver kunna så mycket. Mitt tips är att ladda ner Lantmäteriets gratis­app ”Min karta”. I appen får du detaljerade kartor som visar fastighetsgränser samt flygfoton över din fastighet, och när du har GPS:en påslagen i mobilen ser du hela tiden var du befinner dig på kartan. Vad som är bra att veta är att fastighetsgränserna i appen endast är översiktliga och inte juridiskt gällande. En annan sak är att en GPS kan vara olika precis beroende på kvalitet. Det kan skilja många meter mellan olika GPS:er.

Håll utkik efter stenare, snitslar och stolpar

– En karta och en GPS är ett första steg för att hitta rätt. Men det är alltid markeringarna på platsen som gäller. Dessutom är kartans gränser oftast inte inmätta och verifierade, även om de har blivit digitala. Därför bör de endast ses som en hjälp på vägen. Nästa steg är därför att leta efter markeringar. Håll utkik efter färg på stenar eller metallrör i marken. Det kan även finnas snitslar, gammal tagg­ tråd eller andra markeringar på träd. Kanske har grenar huggits bort på ena sidan av träd längs en sträcka? Då kan du gissa att gränsen går där. Tänk på att GPS:en kan flytta på sig lite allteftersom du rör dig, så gå samma sträcka flera gånger och håll utkik.

Tips! Lita på Lantmäteriet

– Logga in på Lantmäteriets e­tjänst ”Min fastighet”. Där brukar det finnas gamla fastighetskartor från 1800­ och 1900­talet. På sådana gamla kartor finns ofta gränsstenar och avstånd mellan gränsstenarna inritade.

Prata med din granne

– Ta med dig grannen ut och titta på rågång­en tillsammans, på så sätt slipper du risken att skapa osämja om det uppstår oklarheter vid exempelvis avverkning. Gå igenom mar­keringarna tillsammans så att ni är överens.

Röj regelbundet

– Du ska inte vara alltför försiktig vid röjning av rågångarna, de växer igen snabbare än man tror. En måttstock är att röja minst vart tionde år. Storleken på gången kan varie­ra, men enligt min mening är det bäst att göra den ganska smal men att ändå röja upp två till tre meter så att man tydligt ser var gränsen går. För att röja hela gränsens bredd, prata med grannen så att du kan röja på dennes mark också. Röj en så rak gång som möjligt.

Markera på nytt!

– För att förtydliga gränsen kan du märka träden längs gången med färg. Du kan skrapa bort den grövsta barken för att få ett jämnare underlag att måla på. Du kan även använda snitslar. I normala fall rekommen­ deras inte plast i skogen eftersom den inte bryts ned, men i just det här fallet är det bra att använda plastsnitslar eftersom de sitter kvar länge.

Lämna stubbar vid avverkning

– Vid avverkning kan man lämna några höga stubbar med ett visst intervall för att tydligt visa var gränsen går. Det är särskilt bra med stubbar i närheten av gränsstenar. Några träd i gränslinjen är också bra. 

Text: Malin Letser

5 vanliga markeringar att leta efter

  • STENAR. Ofta kan det finnas färg på stenar, eller stenar staplade på varandra.
  • RÖR. Leta efter järnpinnar eller järnrör som är nedstuckna i marken.
  • MARKERINGAR PÅ TRÄD. Det kan finnas målarfärg eller avhuggna grenar.
  • SNITSLAR. De åldras dock snabbt och kan lätt försvinna under ris.
  • STUBBAR. Höga murkna stubbar eller stora träd.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.