Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Virkeskrönikan: Hösten kom och Löfvén lämnade sin krona

Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkes­marknaden.

Hösten kom, Stefan Löfvén lämnade in sin avskedsansökan och Magdalena Andersson blev Sveriges första kvinnliga statsminister innan hon några timmar senare avgick igen. I skrivande stund råder både oreda i riksdag och regering och en stor osäkerhet om hur smittspridningen av coronaviruset ska utveckla sig i Sverige. Flera länder i Europa når just nu rekordhöga smittonivåer. Många marknadsfrågor bubblar i huvudet. Hur kommer det att gå med inflations­utvecklingen, den skogspolitiska debatten och energi­marknadens utveckling? Och när kommer det helt oförutsedda – det som brukar kallas för ”den svarta svanen” – som vi inte ens trodde var möjligt?

Höga energipriser påverkar investeringsviljan hos energikrävande industri negativt. Även vi konsumenter har fått se prisuppgångar på bland annat drivmedel och el. I förlängningen leder höga energipriser till dyrare frakt­kostnader och ökade priser, både på insatsråvaror till industrierna och för oss konsumenter.

Att det råder viss brist på pappersmassa i Europa har lett till utmaningar att få fram papperskassar, nu när plastpåsarna fasas ut mer och mer. Massavedsmarknaden, där det länge funnits ett överskott av råvara, kan med andra ord börja röra på sig när det nu uppstår en bristsituation längre fram i förädlingskedjan.

Marknaden för sågade trävaror var under årets första två kvartal brännhet och priserna ”peakade” precis innan semestern då det fanns som störst betalningsvilja för de sågbara sortimenten. Efterfrågan ledde till prishöjningar på timmer i både Götaland och Svealand efter sommaren. Nu har efterfrågan på sågade trävaror mattas av något och sågverkens lager ökar. En utmaning är logistiken och de ökade logistikkostnaderna. Priserna på sågade trävaror fortsätter dock att vara på bra nivåer, vilket håller uppe efterfrågan på timmer. Samtidigt gör barkborrens härjningar att utbudet av sågbar råvara är stort.

Under hösten har flera av massabruken haft produktions­stopp på grund av inplanerade underhåll, något som påverkat flödena av massaved till industrin. Marknaden för massa och färdiga produkter är fortsatt god och det finns egentligen inga mörka moln på himlen förutom möjligen stigande priser på energi och logistik. I Europa råder det stark efterfrågan på pappersmassa vilket är positivt då det bidrar till att öka efterfrågan även i Sverige. Massavedspriset ligger fortsatt på en låg nivå men i takt med att lager sjunker och efterfrågan i Europa ökar, samtidigt som investeringar i nya industrier leder till ökad produktion, finns det goda förutsättningar för att prisnivån på massaved kommer att justeras uppåt.

Pontus Larsson

Produktions- och virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.