Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Krönika

Virkeskrönikan: Elchock i bokslutstider

Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Begreppet elchock har fått en ny dimension när nu var och varannan svensk ska betala vinterns elräkningar. De höga el- och energipriserna påverkar givetvis även den transport- och energiintensiva skogsindustrin.

När vi nu gör bokslut över 2021 kan vi summera ett i stort sett positivt år för skogsbranschen, trots det spända säkerhetsläget i Europa, en het skoglig debatt, en pågående pandemi och ökad inflation.

För skogsråvaran har vi sett en positiv prisutveckling under 2021, även om priskurvan inte har varit lika brant som för de färdiga produkterna. Framförallt har det varit stark efterfrågan på de sågbara sortimenten. För sågverkens del peakade priserna innan semestern, under hösten mattades de av något för att i slutet av året repa sig igen. När årsrapporterna från sågverken börjar trilla in kommer vi säkert att se mycket starka resultat med tanke på det stora gapet mellan råvarupris och priset på färdigvara, ett ämne som skapade viss debatt under 2021 eftersom mycket liten del av prisökningen hamnade hos skogsägarna. I Svealand har de tvingande avverkningarna efter barkborreangreppen bidragit till en god tillgång på råvara i regionen, vilket bidragit till att prisjusteringarna på timmer inte blivit så stora.

Efter goda tider är det inte ovanligt att det kommer en stark investeringsvilja och konsolideringen inom sågverksindustrin fortsätter. Senast i raden är österrikiska Mayr-Melnhofs köp av Bergqvist-Siljan i Dalarna.

Även för massaproducenterna har året varit bra med hög tillgång på råvara och goda prisnivåer. Utmaningarna har snarare legat hos tidnings-/pappersproducenterna med flera neddragningar som följd. Stora-Enso stängde sitt bruk i Kvarnsveden som bland annat har tillverkat tidningspapper. Vi kunde under 2021 följa mediernas rapportering om bristen på råvara till papperspåsar i Europa. 2022 inleds med strejk på UPM´s pappersbruk i Finland som sannolikt kommer att påverka tillgången på papper på marknaden.

De höga energipriserna och det kyliga vädret har påverkat de tidigare så stora bränslelagrena i en positiv riktning, då det efterfrågas till både kraft- och värmeproduktion.

När vi för ett år sedan blickade fram mot 2021 levde de flesta med förhoppningen att pandemin skulle lätta så fort vaccinationerna kom på plats. Önskan var stark att återgå till det ”normala”, något som till viss del infriades under året. Men påverkan på samhället är fortsatt markant, vi är just nu inne i den mest explosiva smittspridningen någonsin, även om vi nu förhoppningsvis närmar oss ett läge när viruset slutar att klassas som samhällsfarligt. Resandet fortsätter i hög grad att påverkas av pandemin, och kanske får vi se ännu en sommar med renoveringsprojekt och utbyggnader?

Hur det nya året fortsätter är spännande att fundera över, med ett säkerhetspolitiskt allt osäkrare läge, inflation och så det kommande riksdagsvalet. Men mycket tyder på att det fortsatt är gynnsamma tider för skogsprodukter, även om de kraftigt stigande drivmedelspriserna kommer att påverka branschen. Förhoppningsvis kommer även barkborrens härjningar att bromsa in och vi kan tacka den goda konjunkturen för att det går att hålla en god aktivitet i de skadade skogarna.

Vi ser med spänning fram emot vilka möjligheter 2022 har att erbjuda.

Pontus Larsson

Produktions- och virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.