Ludvika kommun ville skapa en hållbar skog med hög biologisk mångfald

Bert Pilo, Ludvika kommun, och Rickard Undvik, Skogssällskapet. Foto: Henrik Hansson

Bert Pilo, Ludvika kommun, och Rickard Undvik, Skogssällskapet. Foto: Henrik Hansson

Flera torra och heta somrar ledde till omfattande angrepp av granbark­borrar på Ludvika kommuns skogar, med avverkning i förtid som resultat. Istället för att plantera ny granskog på marken tog skogsförvaltarna Rickard Undevik och Bert Pilo beslutet att göra något annat. Med ambitionen att öka variationen och andelen löv har de under våren föryngrat fastigheten med sibirisk lärk och björk.

Rickard Undevik är sedan 2020 Skogssällskapets skogsförvaltare för Ludvika kommuns skogar. Kommunen äger ungefär 1800 hektar produktiv skog, varav en stor andel är granskog. Markerna har varit hårt ansatta av granbarkborrar och under hösten 2021 var angreppen så pass omfattande att Rickard Undevik, tillsammans med Ludvika kommuns förvaltare Bert Pilo, tvingades avverkningsanmäla 15 hektar skog.

– Redan när man avverkningsanmäler bör man tänka på vad man vill föryngra med. Vi vet att vi kommer få mer frekventa angrepp av skadegörare i framtiden och att skogsbruket behöver klimatanpassas. För att sprida riskerna och bidra till en mer hållbar skog med högre biologisk mångfald vill vi öka andelen lövträd och skapa en större variation i skogen, säger Rickard Undevik.

Ludvika kommun har tidigare experimenterat med sibirisk lärk och har ett åtta år gammalt bestånd som har utvecklats bra.

– Med tanke på att granen inte har trivts och fått mycket rotröta har vi tittat på alternativ. Då har valet fallit på sibirisk lärk, säger Bert Pilo.

Plantering på Ludvika kommun. Foto: Henrik Hansson

– Det är viktigt att öka variationen i skogen och tänka på att klimatanpassa föryngringar, säger Skogssällskapets skogsförvaltare i Ludvika kommun, Rickard Undevik. Foto: Henrik Hansson

Lärk kan bli viktig råvara i framtiden

Rickard Undevik berättar att sibirisk lärk är ljuskrävande och tycker om att växa på friska marker som sluttar och har god vattentillgång.

– Jag tror att lärken kommer bli en viktig råvara i framtiden. Den växer fort och som råvara har den god motståndskraft mot röta och biologisk nedbrytning. Många gånger kan lärken ersätta tryckimpregnerat virke, som inte alltid är så bra för miljön, säger Rickard Undevik.

Han upplever att allt fler skogsägare intresserar sig för lövträd och andra alternativ till gran. Främst tror han att det beror på rädsla för granbarkborreangrepp.

– Det är viktigt att öka variationen i skogen och tänka på att klimatanpassa föryngringar, tillägger han.

Björkridåer som skydd

För att säkerställa en bra variation i skogen behöll Rickard Undevik och Bert Pilo det lövbestånd som redan fanns, vilket framför allt bestod av asp och rönn. Aspen kommer att slå skott till våren och skogsförvaltarna ska vid den första röjningen bestämma trädslagsfördelningen. Skogsförvaltarna valde också att plantera en hel del björk. Dels i närheten av den bebyggelse som finns i skogen, dels som skyddande ridåer mot lärkplant­eringarna.

– Sibirisk lärk utvecklas sämre på vindutsatta platser. Det har vi tagit hänsyn till genom att i de utsatta vindriktningarna plantera en skyddszon med 20 meter björk som kan ge lä åt lärken. Utvecklingsmässigt kan det fungera bra eftersom både björken och lärken växer snabbt och kan följas åt under omloppstiden, säger Bert Pilo.

Bert Pilo, skogsförvaltare på Ludvika kommun, och Rickard Undevik, skogsförvaltare på Skogssällskapet. Foto: Henrik Hansson

Bert Pilo, skogsförvaltare på Ludvika kommun (till vänster), och Rickard Undevik, skogsförvaltare på Skogssällskapet (till höger). Foto: Henrik Hansson

Rätt planta för marktypen

Att välja rätt planta för marktypen har varit en viktig del i att få till en lyckad föryngring, menar Rickard Undevik. Marken är tidigare igenplanterad åkermark, bördig och med bra bonitet. De gick in med grävmaskin och markberedde i så kallad långfläck, vilket innebär att de använde en bredare skopa och skar av torvan längst upp. Detta för att få en större yta och bättre möjlighet att sätta plantan på rätt ställe. Markberedning minskar dessutom risken för snytbaggeangrepp.

– De har torgskräck och blir livrädda av att gå ut på en stor, öppen yta, säger Rickard Undevik.

Bert Pilo tillägger att det har varit en utmaning att få till markberedning och plantering på kort tid när det har varit brist på resurser inom de här områdena.

– Vi har använt oss av barrotsplantering, som kräver en mer manuell arbetsinsats. Men vi har kunnat utnyttja marken effektivt med mindre risk för nollytor, säger Bert Pilo.

Nollyta kallas den yta där man vill ha föryngring men där det av någon anledning inte växer någon huvudplanta. Det kan till exempel bero på att det ligger rester kvar från avverkningen som är i vägen för plantan.

Fortsatt föryngring till våren

Planteringen av den sibiriska lärken gjordes tidigt på våren, direkt efter tjällossningen. Trädslaget är populärt bland rådjur och älg, därför ska man nu viltskydds­behandla plantorna under hösten. Föryngringen har varit framgångsrik, menar Rickard Undevik, som efter sommarsemestern varit ute i skogen för att titta till bestånden.

– Det har gått jättebra. I år har det varit ett tillväxtår så det är stora, långa skott. Lärken kommer vi viltskydds­behandla i höst när träden har fällt sina barr, säger han.

Även Bert Pilo är nöjd med föryngringsarbetet som hittills gjorts.

– Det här är områden som vi fick avverka i förtid på grund av barkborreskador. Då känns det extra roligt att få till en bra lösning med föryngringen, det är inte bara en tragedi. Vi har tagit hänsyn till biologiska värden, kulturvärden och till närområdet, säger han.

En aktiv och bra dialog mellan kommunen och Skogssällskapet har varit en av faktorerna bakom den framgångsrika föryngringen, enligt båda skogsförvaltarna.

– Jag och Rickard har jobbat nära varandra och Rickard har fungerat som bollplank där vi har kunnat bolla tankar och idéer. Det har varit väldigt värdefullt, säger Bert Pilo.

– Som skogsförvaltare kan vi se kommunens skog som en aktiefond där träden är aktierna. Den vill vi förvalta på ett så bra sätt som möjligt och få så bra avkastning från som möjligt, inte bara ekonomiskt utan även ekologiskt och socialt. Det tycker jag är viktigt, säger Rickard Undevik.

Text: Elsa Sjögren

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.