Krönika

Virkeskrönikan: Brist på löv ger stora kronor

Björk underifrån. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Vi lever i en omvärld där det otippade verkar ha blivit det naturliga. Den urstarka marknaden för skogsprodukter, som gjort att svensk skogsindustri gått som tåget, har gjort att det blivit mer regel än undantag att industriernas årsrapporter slår nya rekord varje år. Men fundamentet i denna starka marknad har hittills nästan uteslutande byggt på barrträd. Frågan är om vi även här kommer att se något som länge verkat otippat, nämligen att löv och lövträproduktion blir nästa boom?

Sedan den 24 februari 2022, då kriget i Ukraina bröt ut, har efterfrågan på löv och främst björk ökat markant i Europa. Sanktionerna mot, och bojkotten av, Ryssland har lett till kraftiga prisuppgångar på lövvirke och konkurrensen om råvaran har hårdnat. För dem som sedan tidigare haft som affär att såga lövträd har det redan tidigare varit utmanande att få tag i bra råvara. Just den utmaningen har också varit en begränsande faktor när det kommer till utbyggnaden av lövsågverk i Sverige. Andelen skogsmark i Sverige där det bedrivs rent produktionsskogsbruk med lövträd är idag liten, och kommer med stor sannolikhet att förbli så för en tid framöver. Men vi kan redan idag göra skillnad genom att öka inblandningen av löv i våra annars ganska homogena bestånd av barrträd. Det ger mer robusta och motståndskraftiga skogar, och kommer på sikt att generera värdefullt virke.

Idag blir ganska liten andel av de lövträd som avverkas i Sverige till sågade trävaror. Majoriteten används som insatsvara i massabruken eller för inhemsk energiproduktion, eftersom betalningsförmågan från dessa är god. Men det finns en marknad för sågbart lövvirke, och den borde växa framöver. Idag krävs det dock både engagemang och kunskap om avverkning av lövträd för att lyckas skapa goda affärer för sågbara lövsortiment. Mer svenskt lövvirke på marknaden skulle förhoppningsvis på sikt ändra förutsättningarna och dessutom öka möjligheterna till en livskraftig inhemsk industri inom lövträdsförädling.

Lövet konkurrerar inte med barrvirket eftersom det dominerande inom barrvirke är bygg- och konstruktionsträ. För lövvirke är det ofta interiöra produkter eller specialprodukter så som trägolv, plywood och snickeriträ. Idag forskas det dessutom intensivt på nya produkter från skogen. Vår förhoppning är att forskning och innovationer också ger svar på hur just svenskt lövvirke kan användas i framtiden, så att det blir lönsamt att anlägga och sköta lövskogar. I skrivande stund är det stark efterfrågan på löv och priserna är goda där rätt kvalitet och volym kan levereras.

Pontus Larsson

Affärsområdeschef Sverige och Virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.