Krönika

Virkeskrönikan: Global energikris ger fart på skogens flis

Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Inflation, räntehöjningar, krig, energikris – listan kan göras lång över det som skapar oro i vår omvärld. Självklart är det något som påverkar oss alla i olika omfattning. Stigande energikostnader driver på inflationen. En minskad tillgång på naturgas har bidragit till kraftigt stigande efterfrågan på bränsleråvara från skogen. I takt med stigande inflation och räntor minskar den totala köpkraften i samhället, något som kommer att avspeglas inom byggsektorn som länge varit en stark motor för de svenska sågverken. Signaler att konsumenter ska hålla i sina slantar får givetvis påverkan på alla sortiment från det svenska skogsbruket.

Även om man med andra ord behöver vara både vaksam och beredd finns det ändå positiva trender i marknaden. Att produkter som kommer från skogen består av förnyelsebar råvara är en stark konkurrensfördel när hållbarhetsfrågorna bara fortsätter att öka i betydelse i samhället. Dessutom har den exportintensiva skogsindustrin just nu en konkurrensfördel kopplat till den svaga svenska valutan.

Massamarknaden är fortsatt god med höga priser i dollar, vilket ger enorma vinster för de producerande bolagen, även om de stigande energipriserna bromsar vinstmöjligheterna på sista raden. De bruk i Europa som är beroende av gas eller andra energikällor har det mer utmanande rent lönsamhetsmässigt.

Att efterfrågan på papper har minskat har lett till förändringar i industristrukturen i Sverige. Samtidigt har ett antal större investeringar i massaproduktionen skett, vilket kommer att generera en ökad produktion av både traditionella produkter som exempelvis vätskekartong och toapapper och mer innovativa produkter som textilier. Det här är givetvis positivt för de svenska skogsägarna. Att bränsleråvara från skogen nu är så eftertraktat påverkar också priserna på massaved positivt, eftersom det i många fall är samma råvara som industrierna konkurrerar om.

Sågverken, som de senaste åren gått med rekordvinster, påverkas givetvis starkt av oron för en stigande inflation och stigande räntor. Det kyler av bostadsmarknaden, konsument­produkterna bromsar in och många vittnar om en lätt besvikelse kring försäljningen av tryckimpregnerad fura under året. Den täljkniv som de senaste åren använts för att skära guld ur skogen är nog snart lagd i en byrålåda och mer utmanande och nyktra tider är att vänta för sågverken. Än så länge har dock produktionen rullat på bra och efterfrågan på timmer har varit god, men det är svårt att säga hur första halvåret 2023 kommer att utvecklas.

Ur ett skogsägarperspektiv har virkesmarknaden de senaste åren varit gynnsam, där huvudsortimentens priser successivt rört sig uppåt. Risken finns att priserna nu backar, och dessutom påverkar inflation och ökade produktionskostnader
skogsägarens netto. Men även om prisutvecklingen bromsar in stannar priserna troligtvis kvar på en högre nivå än tidigare, vilket blir oerhört viktigt för att det ska vara lönsamt för skogsägare att sköta sin skog och även i fortsättningen producera förnybar råvara till samhället.

Och oavsett konjunkturen så fortsätter skogen som tur är att växa. Att ha en långsiktig plan, en god förvaltning och en jämn verksamhet brukar vara ett vinnande koncept i det långa loppet.

Pontus Larsson

Affärsområdeschef Sverige och Virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.