Krönika

Virkeskrönikan: ”Wood” it be better?

Pontus Larsson, Skogssällskapets virkeschef och affärsområdeschef Sverige, skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Just nu är det ett gynnsamt läge för alla skogsägare, med bra netton från skogsproduktionen och när det gäller priser på timmer, massaved och bränsleved står alla stjärnor rätt just nu. Men frågan är om vi snart nått toppen av bergochdalbanan?

Omvärldens signaler om inflation, stigande räntor och minskad köpkraft har än så länge inte fått några stora effekter på virkesmarknaden. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på skogsråvara, trots att byggsektorn, som just nu flaggar om både uppsägningar och kraftigt minskade orderböcker, såklart påverkar marknaden för sågade trävaror negativt. Kriget i Ukraina fortsätter också att påverka både behov och råvaruflöden, inte minst när det gäller lövvirke där utbudet minskat som en effekt av kriget.

Sågverken, som har haft historiskt goda resultat på senaste tiden, möter nu en tuffare marknad för sina produkter. De har fortfarande ett bra läge att producera och leverera, men med sämre marginaler.

Även på massamarknaden är det en ny och tuffare vardag med sjunkande priser, men trots utmaningar visade bolagens rapporter generellt positiva siffror första kvartalet. Givetvis är vår svaga svenska krona en bidragande faktor. Det fortsätter att vara bra efterfrågan på massaveden, och priserna visar sig starka för skogsägarna även om inflationen med generellt stigande priser givetvis måste tas med i bedömningen.

Om sommaren blir lika varm som 2018 kan det ge en skjuts åt granbarkborren och driva fram tvingande avverkningar. Det kommer i så fall att driva upp utbudet på marknaden igen, något som kan ha en negativ effekt på priserna för dig som skogsägare.

Vi håller såklart tummarna för en sommar med härligt väder, men med regnskurar med jämna mellanrum som minskar torkstressen hos granarna i skogen.

Glädjande är att marknaden just nu är gynnsam för skogsägarna, där det minskade utbudet driver priserna uppåt. Marknaden har just nu ett underskott av timmer, vilket drivit priserna till nya nivåer framförallt i Götaland.

I Mellansverige brukar vi prata om ett ”prisdike”, men det har på senare tid mer eller mindre skyfflats igen. Nu är frågan om det är tillfälligt eller permanent, när en ny industristruktur håller på att formas i kölvattnet av konsolideringar och nedläggningar och internationella intressenter som vill köpa svensk råvara.

En helt annan sak, som vi på Skogssällskapet ser på med spänning, är hur fler och andra avkastningsmöjligheter blir allt viktigare för många skogsägare. Ett exempel är kraftproduktion, med solkraften i spetsen, som är på stark frammarsch och något som kan ge ytterligare intäkter från fastigheten när virkesmarknaden svalnar av.

Pontus Larsson

Affärsområdeschef Sverige och Virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.