Forskarens råd: Snåla inte in på skogsvården

Mattias Berglund, forskare vid Skogforsk. Foto: Elin Fries

Mattias Berglund, forskare inom skogsskötsel vid Skogforsk. Foto: Elin Fries

Hur ska man resonera kring skogsvård när räntorna ökar och inflationen stiger? Mattias Berglund, forskare vid Skogforsk, varnar för att skjuta upp föryngring och röjning och ger tips på hur man sköter sin skog för långsiktig hållbarhet och lönsamhet.

Under ekonomiskt svårare tider blir planering och strategi allt viktigare för en välvårdad och lönsam skog. Mattias Berglund är forskare vid Skogforsk med en mångårig bakgrund som skogsförvaltare. Han uppmanar skogsägare att, när det är möjligt, fortsätta investera i skogsvård.

– Det är lätt att vilja snåla in på skogsvården men skogen är en långsiktig investering där man gör bäst i att inte agera efter konjunktursvängningar. Samtidigt får man såklart vara ödmjuk i att en del har det tuffare ställt ekonomiskt just nu. Men att snåla in eller skjuta på skogsvården kan straffa sig senare.

Dyrare röjning ju längre du väntar

En av de viktigaste sakerna som skogsägare inte bör kompromissa med är röjning, menar Mattias Berglund.

– Om man inte röjer i tid finns risken att det uppstår problem med skador och konkurrenssituationer där träden inte utvecklas optimalt. Dessutom är kostnaden för röjningen korrelerad till höjden på träden. Det går fort i skogen och kostar mer och mer för varje år du skjuter på röjningen.

Han nämner tall som ett exempel på ett trädslag som är känsligt för konkurrens
om solljus. Det är viktigt att rensa bort löv och förväxande träd för att undvika en konkurrenssituation bland de plantor man vill satsa på i sin framtida skog.

Tänk igenom valet av plantmaterial

Att göra genomtänkta val när det kommer till plantmaterial och föryngringsmetod är ytterligare ett sätt att sänka kostnaderna och säkra skogens utveckling. Satsa på förädlat plantmaterial om du har tillgång till det.

– Det kostar kanske lite mer men i de analyser och beräkningar som jag har sett och själv gjort ser man att det går att betala ganska mycket mer för en förädlad planta och ändå ta igen investeringen. Att använda förädlat plantmaterial är det bästa och mest effektiva sättet för att öka tillväxten i sin skog.

När man väl har valt och köpt sina plantor är det viktigt att göra omsorgsfulla planteringar med bra val av planteringspunkter.

– Det finns ett stort problem med plantor som dör. Det är ett högkvalificerat arbete att plantera plantor så att de får rätt förutsättningar och det är bra att satsa på att vara omsorgsfull i sina föryngringar. Det kan kosta mer, men det kostar ännu mer om plantorna dör, säger Mattias Berglund.

Naturlig föryngring bra alternativ på tallmark

Plantering som föryngringsmetod har ökat i popularitet under de senaste åren, men Mattias Berglund vill slå ett slag för naturlig föryngring, även om man då tappar förädlingsvinsten i förädlat material. Han ser det som ett bra alternativ framför allt på tallmarker där man av erfarenhet vet att det finns goda chanser att lyckas med naturlig föryngring.

– Själva åtgärden är mycket billigare än att plantera. Men det innebär också en
risk. Naturlig föryngring på lite för bördiga marker kan misslyckas och skog som inte blir som man har tänkt sig kan bli kostsam i framtiden. När man lyckas bra med naturlig föryngring och får väldigt många plantor kan det vara ett bra sätt att skydda sig mot viltskador. Det finns tillräckligt med plantor både för tillväxt och för vilt, säger han och fortsätter:

– Att lyckas med naturlig föryngring kräver fingertoppskänsla. Den som har rätt marker kan med fördel ägna sig åt det. Då upprätthåller vi dessutom kunskapen kring naturlig föryngring, som annars riskerar att gå förlorad.

Mattias Berglund påpekar även vikten av ståndortsanpassning, att anpassa sin skogsskötsel efter förutsättningarna som finns på platsen.

– Se till att ha rätt trädslag på rätt mark. I södra Sverige finns det en historik av att
plantera lite för mycket gran på tallmarker eftersom man är orolig för viltskador. Det är delvis det vi ser en effekt av nu med alla barkborreskador.

Text: Elsa Sjögren

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.