Våra vanligaste funktioner

Den vanligaste funktionen på Skogssällskapet är skogsförvaltare. Foto: Christian Gustavsson

Foto: Christian Gustavsson

Här följer en beskrivning av de vanligaste funktionerna på Skogssällskapet: skogsförvaltare, kundekonom, fastighetsspecialist och produktionsledare. Men vi har såklart många andra funktioner hos oss – allt ifrån IT-specialister och ekonomer till administratörer och olika kommunikations- och marknadsfunktioner.

Skogsförvaltare

Som skogsförvaltare hjälper du skogsägare att nå sina mål med skogen. Foto: Christian Gustavsson

Den vanligaste titeln på Skogssäll­skapet är skogsför­valtare (vilket är naturligt eftersom vår huvudtjänst är skogsförvaltning). I dag har vi drygt 40 personer som jobbar i den funktionen, men ambitionen är att bli fler.

För att få jobb som skogsförvaltare hos oss är det vanligt att man har en jägmästar- eller skogsmästarexamen, men det är inget definitivt krav. Du kan också ha motsvarande arbetslivserfarenhet eller andra relevanta utbildningar som gör dig kvalificerad.

Som skogsförvaltare förvaltar du skog åt Skogssällskapets kunder, och i vissa fall även Skogssällskapets egna skogar. Det är ett långsiktigt uppdrag som handlar om att hjälpa skogsägaren att nå sina mål med skogsägandet. Om målbilden är oklar behöver du hjälpa skogsägaren att formulera sina mål. Därefter är det ditt jobb att – på strategisk och operativ nivå – planera hur skogen ska skötas på kort och lång sikt. Till din hjälp har du experter inom ekonomi, fastighet, viltvård och naturvård samt analytiker som ger stöd i strategiarbetet.

Skogsförvaltare har också ett säljansvar för att rekrytera nya kunder. Därför är en viktig del av jobbet att träffa markägare, arrangera skogsdagar och på olika sätt marknadsföra Skogssällskapet lokalt och regionalt.

Som skogsförvaltare jobbar du i team med kundekonomer, fastighetsspecialister och produktions- och virkesansvariga.

Kundekonom

Ekonomikonsulten är Skogssällskapets spetskompetens inom redovisning, ekonomi och skattefrågor. Foto: Christian Gustavsson

Som kundekonom är du vår spetskom­petens inom redovisning, ekonomi och skattefrågor gentemot våra kunder. Du samverkar med skogsförvaltare och fastighetsspecialister inom uppdrag som innefattar allt från löpande bokföring och skattedeklarationer, till rådgivning om – och genomförande av – komplexa generationsskiften.

För att få jobb som kundekonom hos oss behöver du vara utbildad civilekonom.

Fastighetsspecialist

Som fastighetskonsult är du vår expert på fastighetsrelaterade frågor som gäller alla ärenden som kan förekomma för ägare av jordbruks- och skogsfastigheter. Det kan handla om intrång, arrenden, byggnader, försäljning, regleringar och klyvningar m.m.

För att få jobb som fastighetskonsult hos oss är det vanligt att man har en jägmästar-, agronom- eller skogsmästarexamen, men det är inget definitivt krav. Du kan också ha motsvarande arbetslivserfarenhet eller andra relevanta utbildningar som gör dig kvalificerad.

Produktions- och virkesansvarig

Produktionsledaren planerar och styr du resurserna för avverkning och skogsvård. Foto: Thomas Adolfsén

Som produk­tionsledare arbetar du tätt samman med en eller flera skogsförvaltare för att upphandla, planera och styra våra resurser för avverkning och skogsvård inom våra olika uppdrag. Du svarar också för planering, styrning och transport av våra virkesleveranser till våra virkeskunder.

För att få jobb som produktions- och virkesansvarig hos oss är det vanligt att man har en jägmästar- eller skogsmästarexamen, men det är inget definitivt krav. Du kan också ha motsvarande arbetslivserfarenhet eller andra relevanta utbildningar som gör dig kvalificerad.