ISO 14001

Skogssällskapets Förvaltning AB upprätthåller ett miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001.

Miljöledningssystemet omfattar den skogliga förvaltnings- och produktionsverksamheten vid samtliga skogskontor i Sverige. Verksamheten innefattar planering och genomförande av skogliga åtgärder, försäljning och transport av virke samt verksamhet som paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i Sverige.