Skogsvärden nr 4, 2016

Tema: Att äga skog

Skogsvärden nr 4, 2016

Vad betyder det att äga skog? Åsa Åslund, juris doktor och lektor i affärsrätt vid Linköpings universitet, beskriver äganderätten som "ett knippe av rättigheter". Sen finns också sedvanerätten och allemansrätten, och var gränsen går är inte alltid glasklart.

Enligt forskarna Erland Mårald och Anna Sténs står dagens skogsägare friare mot staten än på länge, men upplever att deras ägande är starkt reglerat, något som är en paradox.

Och vem är det då som äger skogen? I dag har vi mer än 336 000 personer som äger skog i Sverige. Det är fler än tidigare, samtidigt som antalet privata skogsfastigheter har minskat. Allt fler skogsägare bor i stan, allt fler är kvinnor och allt fler samäger.

Ur innehållet:

Dessutom:

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken.