Hyggesfritt

#Hyggesfritt

Hyggesfritt skogsbruk, eller kontinuitets­skogsbruk, lyfts allt oftare fram som ett alternativ till det traditionella trakthygges­bruket.

Inom hyggesfritt skogsbruk finns flera olika metoder. I blädning strävar man efter att hela tiden ha en fullskiktad skog med träd i olika åldrar. När man avverkar tar man därför ut träd av alla storlekar. I måldiameterhuggning avverkas bara de träd som är grövre än en viss diameter. Med luckhuggning – där exempelvis måldiameter­huggning kombineras med att alla träd tas bort på vissa ytor – vill man skapa bättre förutsättningar för mer ljuskrävande trädslag utan att skapa stora hyggen.

Här kan du läsa våra samlade artiklar om hyggesfritt skogsbruk.

Artiklar & reportage

 1. Guide: Hyggesfria skötsel­metoder

  Hyggesfritt är ett samlingsnamn för flera metoder som gör att skogsmarken aldrig blir helt kal. Men vad kan man som skogsägare uppnå med de olika metoderna? Vi gör här en genomgång av några olika hyggesfria skötselmetoder och vad du kan få ut av dem –

 2. Hyggesfri skogsskötsel – ett verktyg för skogsägaren att nå sina mål

  Alla pratar hyggesfritt! Men vad innebär det – och vad är det bra för? Karin Fällman, hållbarhetschef på Skogssällskapet, resonerar kring ett tämligen komplext begrepp och framhåller vikten av att inte se hyggesfritt skogsbruk som ett mål i sig, utan som

 3. Svenska kommuner om hyggesfritt skogsbruk – "Metoderna är avgörande"

  Hyggesfria skötselmetoder har blivit mer vanligt förekommande i kommunalt ägda skogar. Metoderna ses som ett sätt att komplettera verktygslådan för att förstärka upplevelsevärden och öka den biologiska mångfalden.

 4. Mångfalden i skogen grundläggande för skogsägaren Märta Velander

  Ett brukande som är hållbart för framtiden och en skog där både människor, djur och växter mår bra – det är visionen för skogsägaren Märta Velander. Som ett led i detta har hon, tillsammans med övriga delägare, beslutat att bläda delar av sin skog i Åre.

 5. Trädval i blädning görs på lösa grunder

  Tillväxten för de träd som står kvar efter blädning i fullskiktad granskog påverkas inte av vilka träd som avverkats i den närmaste omgivningen. Det framgår av en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som Skogssällskapet finansierat.

 6. Flygsäker skogsskötsel i Jämtlands vagga

  På Frösön ligger en viktig del av Jämtlands vagga. Bland järnålders­gravar och motionsspår, vid Östersunds växande flygplats, ansvarar Skogssällskapet för skogsskötseln. Säkerhets­kraven är omfattande och i start- och landningsbanans förlängning får inga

 7. Hyggesbruk mest lönsamt

  Trakthyggesbruk är mer ekonomiskt lönsamt än hyggesfritt skogsbruk. Det visar en av mycket få studier där man jämfört trakthyggesbruk med fyra hyggesfria metoder.

 8. Vem betalar för finskogen?

  Många tycker att hyggen är fula – men för skogsägaren är hyggesbruk det mest lönsamma och effektiva. Det finns alternativa metoder, men de är alla mindre ekonomiska. Så vem ska betala för skogens andra värden?

 9. Mölndal satsar på samråd om tätortsnära skog

  Tätortsnära skogsbruk kräver stor hänsyn, omfattande planering och flera olika skötselmetoder. I Mölndals kommun har man skapat en brett sammansatt referensgrupp för att förankra kommunens skogsbruks­åtgärder.

 10. Hygge eller inte hygge – Du kan välja båda

  Trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk ställs ofta mot varandra. Men det är att tänka och argumentera fel, menar Skogsstyrelsens expert på hyggesfritt skogsbruk, Carl Appelqvist: "Skogsägare kan använda båda metoderna."