Våtmarker

#Våtmarker

En våtmark är en grund vattensamling som är max två meter djup. Våtmarker är viktiga för miljön och för den biologiska mångfalden, dessutom gör de ofta att möjligheterna till jakt på fastigheten blir betydligt bättre.

Sedan 1700-talet har det skett en omfattande utdikning i Sverige eftersom behovet av odlings- och skogsmark varit stort. Ungefär 70 procent av de våtmarker som fanns i början av 1900-talet har torrlagts. Vattendrag har rätats ut och täckdikats. Ingreppen har resulterat i mer skogs- och jordbruksmark, men våtmarker har blivit en bristvara. Viktiga ekologiska funktioner och naturvärden har försvunnit.

I dag har det blivit populärt att anlägga eller restaurera våtmarker. Ett skäl är att det finns bidrag att söka, som gör det lönsamt att ställa om lågproducerande skogsmark till en myllrande våtmark. Ett annat är att jaktvärdena ökar avsevärt med en våtmark på fastigheten.

Det här är en våtmark:

 • Grund vattensamling, max två meter djup.
 • Kanterna ska vara flacka med mjuk övergång mellan vatten och land.
 • Vegetation ska vara typisk för våtmarker.
 • Gärna varierande vattennivå över året.

Så fungerar den:

 • Renar vatten från kväve, fosfor, bekämpningsmedel med mera.
 • Skapar livsutrymme för vattenlevande arter som saknas i produktionslandskapet, exempelvis grodor och vadarfåglar.
 • Jämnar ut flödet vid högvatten.
 • Är en buffert som jämnar ut svängningar i grundvattennivåer.
 • Skiljer av slam, stoppar sediment.
 • Möjliggör rekreation och skapar estetiska värden.
 • Ökar möjligheterna till god jakt, fågelskådning med mera.

Artiklar & reportage

 1. Jan Olsson anlade en våtmark i sin skog: "Det är väldigt vackert"

  En våtmark, viltbuskar och ett hundratal fågelholkar – skogsägaren Jan Olsson har gjort ett flertal förändringar för att främja ett hållbart skogsbruk och biologisk mångfald i sin skog.

 2. Webbinarium: Anläggning av våtmarker

  6 april 2022 anordnade Skogssällskapet ett digitalt frukost­seminarium om anläggning av våtmarker.

 3. Ny forskning ska visa hur skog på torvmark kan göra bäst klimatnytta

  Växande skog binder koldioxid, och produkter från skogen kan ersätta fossila produkter. Men det är inte all skogsmark som är nettoinbindare av växthus­gaser. Järvi Järveoja, forskare vid SLU i Umeå driver ett projekt, finansierat av Skogssällskapet, som

 4. Lyckad och lönsam våtmark på Bredvik  

  På Skogssällskapets fastighet Bredvik utanför Norrtälje har anläggningen av en våtmark gynnat såväl jakten och den biologiska mångfalden som ekonomin – för att inte tala om rekreationsvärdet för alla som vistas i skogen. 

 5. ”Vattnet är lugnande för sinnet”

  Skogen är bara till låns – därför måste vi sköta den vördsamt. Det menar Eskil van Loosdrecht, som tillsammans med sina syskon äger en 300 hektar stor skogsfastighet i Backaryd. Beslutet att anlägga viltvatten på fastigheten var en viktig del i den här

 6. Så berikar du din skog med vatten

  Vill du skapa en vacker naturspegel på din fastighet? Skogssällskapets vilt- och våtmarksexpert Carl Pfeiff har projekterat över 500 våtmarker – här delar han med sig av sina erfarenheter och tips om vad du bör tänka på för att skapa de bästa

 7. Ny våtmark skapar variation och mångfald i Finland

  Biologisk mångfald, rekreation och förbättrad vattenkvalitet. Den planerade våtmarken på Söderlångvik gård i Finland ska locka både djur och människor att njuta av ett rikare fågelliv och en spännande variation i växtligheten. 

 8. Ekologisk kompensation i Valborgs ängar

  Skogssällskapet hjälper Härryda kommun med ekologisk kompensation för förlorade naturvärden i en fågelrik våtmark i Mölnlycke.

 9. Sumpskogen – skyddsvärd och vackrare än du tror

  Trångt, slyigt och fuktigt. Det är en beskrivning av hur en sumpskog kan te sig för besökaren. Men sumpskogen har höga naturvärden, och kan – enligt Skogssällskapets naturvårdsspecialist Markus Abrahamsson – också vara både vacker och värd ett besök.

 10. Nyanlagd våtmark skapar naturvärden

  Skogssällskapet har anlagt en ny våtmark på den egna fastigheten Bredvik utanför Norrtälje.