Pererik Bergström köper mera skog

Pererik Bergström köper gärna mer skog. Här står han i den nyförvärvade tallskogen.

Det är nu andra gången vi träffar Pererik Bergström, som äger drygt 300 hektar i östra Mellansverige. Sedan sist har han slutavverkat delar av sitt innehav och köpt mer skog.

I juni köpte Pererik Bergström 43 hektar välskött tallskog söder om Årsunda i Gästrikland. Han har även flera spännande projekt på gång i närheten av Ockelbo, där han har sin största fastighet, som omfattar 250 hektar.

Det nyinköpta skiftet med tallhedar ligger naturskönt på en rullstensås längs väg 272. Pererik Bergström kommer ihåg att han som liten beundrade just sådana här tallskogar genom bilfönstret när han åkte genom de här trakterna med mamma och pappa.

– Så det har länge varit en dröm att köpa en så fin skog, och nu är jag ägare till en sådan, precis en sådan som jag såg som barn. Det viktigaste skälet till att jag köpte just den här skogen är att dottern bor någon mil härifrån, i Årsunda, säger han.

Det känns roligt att barnen vill vårda och föra vidare markägandet.

– Båda barnen har intresse av att utbilda sig inom skogsskötsel, och i höst börjar de förhoppningsvis en distansutbildning på universitetet i Växjö. Det känns roligt att barnen vill vårda och föra vidare markägandet.

Bättre än pengar den dag barnen tar över, tänker Pererik. Foto: Pererik Bergström

Pererik tycker att det är bättre att barnen får ta över fast egendom än pengar som kanske lätt rullar iväg.

– Jag har fått mark av mina föräldrar, och det har fungerat bra, såväl ekonomiskt som på andra sätt. För att barnen redan nu ska kunna ta en mer aktiv del i skötseln ska hela familjen göra exkursioner i skogen och prata om vad vi vill göra på fastigheterna framöver, säger Pererik Bergström. 

– Jag tycker det känns bra att återinvestera avkastning från de marker jag äger.

– Framöver kommer jag att avverka även i tallbeståndet, vilket ger mig möjlighet att köpa mer mark om rätt objekt dyker upp.

Pererik är alltid sugen på att göra nya affärer, att investera i intressanta projekt och i mer mark. Men han har ingen brådska och betonar att investeringen måste vara till rätt kostnad.

– Det är en fördel att ha Skogssällskapet som partner och bollplank, när det gäller både skötseln av fastigheterna och rådgivning kring skatter och övriga ekonomiska frågor, liksom i fråga om korta och långa strategier. Min förvaltare Bo Rosén och ekonomikonsulten Kent Mattison har båda varit till stor nytta vid köpet av den nya fastigheten.

TEXT: Stefan Hällberg

Mitt mål

Pererik Bergström äger sedan tidigare 250 hektar skog i Ockelbo och 25 hektar utanför Sandviken. Han sköter skogen med långsiktiga mål och förädlar därför fastigheten kontinuerligt. Pererik vill kunna lämna över en välskött fastighet till sina efterlevande.

Skogsförvaltaren summerar

Skogsförvaltaren Bo Rosén summerar de senaste månaderna på Pererik Bergströms fastigheter:

– Pererik har i juni förvärvat välskött och värdefull tallskog av hög kvalitet. Det är vackra tallpartier utanför Årsunda som har bra åtkomst och bra drivningsförhållanden. För att finansiera köpet har vi avverkat skog – totalt 3 000 kubikmeter – vid hans fastighet i Lingbo. Eftersom det stormade mycket i maj har vi även inventerat stormskador och åtgärdat det som blåsten orsakat uppe på Lingbo/Fallåsen.

– För övrigt är den stora fastigheten i Lingbo mycket välskött, och vi har inga åtgärder som släpar efter. Det behövs inga röjningar i år, och nästa år tänker vi plantera på de platser vi nyss avverkat på. Vi har även rivit en gammal, förfallen tjärfabrik och sanerat marken på uppmaning av Ockelbo kommun. I samband med detta har Pererik låtit anlägga en väg för att föra bort material från fabriken, och den vägen kommer att användas i skogsbruket.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.