Granö Beckasins skogsturism blir brygga mellan stad och land

Annika Rydman på Granö Beckasin i Västerbotten. Foto: Bea Holmgren

Vilken roll har skogen i en allt mer urban värld? Annika Rydman på Granö Beckasin i Västerbotten tror på skogsturismen som brobyggare mellan stad och land. Foto: Bea Holmgren

Att lyssna till tystnaden, koka kaffe över öppen eld eller stå hukad över hjortronen på myren. Det här är något som folk har gjort i alla tider, men som i dag anses allt mer exotiskt. För den urbaniserade nutidsmänniskan har skogen blivit en främmande destination, samtidigt som längtan ut är stark. Det här är en paradox som Granö Beckasin i Västerbotten har tagit fasta på.

Annika Rydman

Annika Rydman

I dag bor 85 procent av Sveriges befolkning i städer och tätorter, och mycket av den vardagliga kontakten med skogen har gått förlorad. Men skogen är precis lika viktig för människan i dag som för hundra år sedan. Det menar Annika Rydman, vd på Granö Beckasin, som för elva år sedan startade en ekologisk och hållbar destination för naturturism i Granö, en liten by intill Umeälven. Här kan man övernatta bland träden i så kallade fågelnästen, åka på guidade turer med skidor eller snöskor, paddla i älven eller bara gå rakt ut i skogen och vara ensam med sina tankar.

– Skogens roll går inte att överskatta, den går på djupet i oss människor. Tystnaden, dofterna, färgerna – alla basala intryck som öppnar upp våra sinnen och fyller oss med ett lugn. Urbaniseringen går i en rasande fart och med den kommer också en motreaktion, en rörelse som drivs framåt av vår längtan att komma närmare vårt ursprung och återfå kontakten med naturen. Den längtan bemöter vi här på Granö Beckasin, säger Annika Rydman.

Skogen en del av vår kärna

Men trots att många har en stark längtan till skogen finns det samtidigt osynliga barriärer som håller människor på avstånd, detta trots att skogen ofta finns runt knuten i vårt skogstäta land, menar Annika Rydman.

– Bara för att det finns ett hav betyder det inte att man sticker ut och seglar om man inte vet hur man gör. Samma gäller med skogen. Många står handfallna och vet inte hur man ska närma sig skogen. Vi har det inte längre naturligt i vår livsstil, och ju längre ifrån skogen vi kommer desto mer främmande blir den – och kanske lite läskig, säger Annika och fortsätter:

– Vi möter gäster som känner ängslan inför att promenera på utmärkta leder utan karta och kompass och som tror att djuren ska komma och ta dem. Vi ser det som vårt uppdrag att varsamt guida dem rätt och visa att skogen inte alls är så svår och farlig som man kanske kan tro – utan faktiskt en del av vår ursprungliga kärna. Det gäller bara att våga hitta tillbaka till den.

Skogsturismen har kommit i skymundan

Kanadensare på sjö. Foto: Bea Holmberg

Foto: Bea Holmberg

Hela affärsidén med Granö Beckasin är att fungera som en brygga mellan stad och land. Att hjälpa människor komma ut och uppleva skogens unika värden – värden som Annika Rydman tycker har kommit i skymundan i den svenska turistnäringen.

– I Sverige finns det enormt mycket skog, ändå är skogslandet ett svart hål i jämförelse med fjällen och kusterna. Vi sitter på en resurs som är i stort sett oupptäckt därför att skogen som besöksnäring inte är något som landet Sverige marknadsför. Det är synd, för det finns så otroligt mycket forskning som visar att skogen har en läkande kraft och bidrar till människors välbefinnande. Den har en ordlös påverkan på oss och gör att vi både blickar inåt och öppnar upp för nya möten. Skogen förenar människor, säger hon.

Tror på ökat mångbruk av skogen

Annika Rydman tror att mångbruk av skogen kommer att öka i takt med människors ökade behov av upplevelser som står i kontrast till vad städerna kan erbjuda. Dock poängterar hon att skogsbolagen behöver inta en mer ödmjuk inställning till skogens andra användningsområden, och inte bara se det som en vinstdrivande produkt.

– Även i framtiden kommer folk att vilja resa och uppleva nya saker, men på ett annorlunda sätt än tidigare. Jag tror att vi kommer se mer av det lugna, lågmälda sättet att vistas i naturen i kontrast till extrema naturupplevelser som handlar mycket om adrenalin och snabba kickar. Tystnad, lugn och ro och stillsam reflektion blir högvaluta i en allt mer stressad värld, och för att kunna svara upp till detta behöver de stora skogsaktörerna ta höjd och öppna upp för ett större mångbruk av skogen. Jag är övertygad om att både skogsbolagen, vi småföretagare och framförallt den enskilda individen skulle ha allt att vinna på det.

Text: Therese Johansson

Hos Granö Beckasin kan man övernatta i så kallade "fågelnästen", uppe bland träden. Foto: Bea Holmgren

Hos Granö Beckasin kan man övernatta i så kallade "fågelnästen", uppe bland träden. Foto: Bea Holmgren

Hållbar naturturism sätter Granö på kartan

Granö Beckasin ligger i den lilla byn Granö åtta mil nordväst om Umeå i Västerbotten. Idén till verksamheten föddes i samband med ett besked om att skolan i byn var på väg att läggas ned. Ett besparingsförslag framtaget av Annika Rydman och ett gäng andra föräldrar tillsammans med skolans personal lyckades rädda skolan – men de förstod att mer måste göras för att bygden skulle kunna överleva och utvecklas.

Redan från början fanns en tanke om att skapa en hållbar, ekologisk destination för naturturism som kan samexistera på ett respektfullt sätt med naturen och människorna i trakten. Byns gamla camping köptes upp och det är därifrån företaget har utvecklats till att locka besökare från hela världen. På anläggningen finns i dag ett stort utbud av boenden, lokal matkultur och aktiviteter med skogen och älven som utgångspunkt.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.