Ikea och Sandåsa Timber: Certifierat skogsbruk stärker trä som material

Ulf Johansson, global skogs- och råvaruchef på Ikea.

Ulf Johansson, global skogs- och råvaruchef på Ikea. © I NTER I KEA S YSTEMS B .V. 2 021

– Engagemanget hos konsumenterna för hållbarhet och hållbart brukande är oerhört starkt. De vill ha någon form av bekräftelse på att de gör rätt. Det säger Ulf Johansson, global skogs- och råvaruchef på Ikea i ett samtal om certifiering av skogsbruk.

Skogssällskapet har intervjuat representanter för två företag – Ikea och Sandåsa Timber – som båda ser certifierat skogsbruk som en förutsättning för att göra affärer på en alltmer miljömedveten global marknad för träprodukter.

Ulf Johansson, global skogs- och råvaruchef på Ikea, lyfter fram urbaniseringen som ett skäl till att skogsbrukscertifiering kan spela en viktig roll på konsumentmarknaderna världen över:

– När konsumenten inte har den självklara kopplingen till skog och skogsägande själv får man sin information från andra håll. Då kan ett certifikat – om det hanteras på rätt sätt – vara en hjälp.

Ikea använder trä från 54 olika länder i sina produkter och i en och samma byrå kan det finnas både svensk, finsk och rysk fura. År 2012 satte Ikea målet att deras råvaruanvändning ska hämtas från ”more sustainable sources” (mer hållbara källor), vilket för närvarande betyder FSC-certifierat eller återvunnet trä. I ett pressmeddelande den 25 januari 2021 meddelar Ikea att målet är nått och att man i sin nya 2030-agenda för skog och trä vill flytta fram positionerna. Ett av flera mål är att ansvarsfullt skogsbruk ska vara global norm 2030.

Ulf Johansson

Ulf Johansson

– Ikeas vision är att skapa en bättre värld för de många människorna. Att vi själva använder ansvarsfullt producerad skogsråvara räcker inte för att rädda planetens skogar – vi måste ha det som norm i världen, säger Ulf Johansson.

Det arbetet handlar bland annat om att föregå med gott exempel, berättar han:

– Vi måste jobba på många fronter för att nå det målet men Ingvar Kamprad lärde oss att ”Det finns inget bättre ledarskap än ett gott exempel”. Att säkerställa att vår egen virkesförbrukning kommer från ett verifierat ansvarsfullt skogsbruk är naturligtvis viktigt för att inspirera andra att göra samma sak så att den certifierade arealen ökar.

Ikea vill också stötta utvecklingen av FSC och andra system så att de är enkla att arbeta med. Ett annat spår är att bygga ny kunskap kring biodiversitet och hållbar markanvändning.

– Här kommer vi att samarbeta med universitet för att stötta forskningsprojekt men också driva mera jordnära projekt tillsammans med våra partners i de delar av världen som har de största utmaningarna. Vår skogsprojektportfölj innehåller idag ett 25-tal skogsprojekt, säger Ulf Johansson.

Stefan Smedberg, säljare på Sandåsa Timber

Stefan Smedberg

Stefan Smedberg är säljare på Sandåsa Timber, ett familjeägt sågverksföretag i Södermanland. Han säljer företagets förädlade trävaror till bland annat byggvaruhandel och husfabriker i Sverige och övriga Europa. Han anser att trävarubranschen behöver kunna erbjuda certifierade träprodukter för att på ett ännu bättre sätt möta konkurrensen med andra material som betong, aluminium och plast.

– I takt med ökande miljömedvetenhet bland konsumenterna blir det viktigare för oss att kunna visa att trä är ett miljövänligt alternativ. Kan vi erbjuda våra kunder certifierade varor är det en stor fördel för alla som jobbar med trä,
säger han.

Och det är allt fler på Sandåsas marknader som vill köpa FSC- eller PEFC-certifierade produkter.

– Alla större svenska byggvarukedjor är redan, eller håller på att bli spårbarhetscertifierade enligt FSC och/eller PEFC. Byggföretag som Skanska, PEAB och JM efterfrågar också certifierade trävaror för att kunna säga att de bygger miljövänligt. PEFC och FSC är viktiga argument för detta.

På exportmarknaderna ser det likartat ut och vilket av de båda spårbarhetssystemen som är mest efterfrågat varierar beroende på marknad,
berättar Stefan Smedberg.

– Vi säljer en del till Holland och där köper man både FSC- och PEFC-certifierade trävaror. Till Danmark levererar vi bara PEFC och till Baltikum och England i stor sett bara FSC.

För Sandåsa har det tidigare varit svårt att få tag på tillräckligt mycket certifierad skogsråvara, men på senare år har utbudet ökat genom att fler skogsägare
anslutit sig till PEFC, FSC eller båda systemen.

– De allra flesta av våra leverantörer certifierar sin skog när de får reda på fördelarna. Men vissa leverantörer behöver övertygas om hur viktigt det är att
certifiera sin skog och det har vi jobbat med under de senaste åren.

Stefan Smedberg menar att steget från ett skogsbruk som följer svensk skogsvårdslag till certifierat skogsbruk inte är så långt.

– Genom att certifiera sin skog dokumenterar man de naturhänsyn man redan tar och med certifierade produkter stärker vi träanvändandet och konkurrenskraften
för trä ännu mer.

Ikea vill som sagt också se fler certifierade skogsägare.

– Jag önskar definitivt att alla svenska skogsägare FSC-certifierar sin skog. Väldigt många har redan gjort det och det tackar vi för – det gör Sverige till ett viktigt
råvaruland för Ikea. Och genom att certifiera sig hjälper skogsägare sina affärspartner, till exempel sågverk, att bli mer konkurrenskraftiga, säger Ulf Johansson.

Text: Malin von Essen

Spårbarhetscertifikat

  • För att företag som säljer trävaror ska få använda FSC eller PEFC i sin kommunikation krävs att det företaget kan visa att råvaran kommer från ett PEFCrespektive FSC-certifierat skogsbruk och att leverantörer och tillverkare i hela kedjan från skog till färdig produkt också är spårbarhetscertifierade.
  • Sandåsa Timber har spårbarhetscertifikat både från FSC och PEFC.
  • Ikea har valt att spårbarhetscertifiera sig enligt FSC men märker inte sina produkter med FSC-logotypen. Istället använder man FSC i annan kommunikation för att bygga förtroende runt Ikeas varumärke. Företaget utvärderar också andra certifieringssystem, för tillfället ett system för trädplantager på åkermark (RSB, Round table of sustainable biomass).

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.