Branschgemensam satsning för bättre föryngringsresultat

Trots att det finns stor kunskap om föryngringsfasen
i skogen är det väldigt många plantor som dör under de tre första åren. Vad beror det på? Forskningsprojektet och branschsamarbetet Föryngringskollen ska hitta svaren och skapa förändring.

Mattias Berglund. Foto: Skogforsk

Mattias Berglund

Det var i början på förra året som Skogforsk tillsammans med åtta skogsföretag, däribland Skogssällskapet, startade det femåriga forskningsprojektet Föryngringskollen. Syftet är att studera och förstå vad det är som gör att många plantor, upp emot 20–30 procent, dör i föryngringsfasen, samt att komma till rätta med det. Projektet syftar även till att skapa ett forum för samarbete och utbyte av erfarenheter mellan skogsföretag i olika delar av landet.

– Vi gör det här branschgemensamt och har därför stora möjligheter att dela erfarenheter och lära av varandra. Det är ett viktigt syfte, berättar Mattias Berglund som är forskare på Skogforsk och ansvarig för Föryngringskollen.

I projektet är Sverige indelat i tre zoner – södra, mellersta och norra Sverige. Utifrån den här geografiska indelningen kommer forskarna varje år att slumpmässigt välja ut ett stort antal olika planteringar och provytor hos de medverkande företagen. På de här ytorna kommer både marken och plantan att inventeras noggrant. En del plantor följs upp under tre år medan andra endast följs under ett år.

– Totalt är det ett 50-tal variabler som vi mäter i fält. Det är allt ifrån planteringspunkt och jordart till plantans höjd och vitalitet, berättar Mattias Berglund.

Det första projektåret är nu avslutat och i februari presenterades de första resultaten i samband med ett föryngringsforum där representanter från alla medverkande företag deltog. Föryngringsforumet kommer att vara en återkommande och viktig del i projektet, berättar Mattias Berglund.

– Under det här första året har mycket handlat om att kvalitetssäkra jobbet och alla dataflöden. Men redan nu kan vi konstatera att det finns väldigt mycket att lära av varandra. Det är exempelvis stor skillnad på hur man utför plantering och markberedning i olika delar av landet. Man använder de olika markberedningsmetoderna i olika hög grad, olika plantmaterial och man har olika lång hyggesvila, säger Mattias Berglund.

Under 2023 går forskningsprojektet upp i full drift och under nästa år tror Mattias
Berglund att de kommer kunna presentera mer tydliga resultat från projektet.

– Jag är verkligen glad över projektupplägget och det känns verkligen som att vi är något på spåren, säger Mattias Berglund.

Text: Malin Letser

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.