Sprid kunskap om allemansrätten

Vitsippsbacke

Inte störa, inte förstöra. Foto: Skogenbild

– Skador på naturen och bristande respekt för markägares intressen kan inte försvaras inom ramen för allemansrätten.

Det sa Per Nilsson, Naturvårdsverket, vid en konferens om allemansrätt och nedskräpning som genomfördes av Håll Sverige Rent i samarbete med Skogssällskapet, Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten i november. Per Nilsson konstaterade att rättsläget i vissa fall är oklart.

– Det finns för få domar kopplade till allemansrätten för att det ska vara möjligt att dra en tydlig gräns mellan rimligt marknyttjande och utnyttjande. Den gamla devisen ”inte störa, inte förstöra” får därför tills vidare råda som riktlinje.

Skogssällskapet värnar om allemansrätten men vill att kunskap om rättigheter och skyldigheter kopplade till den urgamla rätten ska spridas till allmänhet och andra intressenter.

– Allemansrätten är världsunik och något att vara stolt och glad över, men det finns risk att vi börjar ta rätten för given efter alla år. Med rätten kommer skyldigheter att värna om naturen och respektera markägare, säger Lotta Möller, skogsskötselchef i Skogssällskapet.

Under konferensen visades flera exempel på dialog och samverkan mellan markägare och nyttjare av allemansrätten. Skogssällskapet gav exempel från Kullaskogen i Skåne, där kommunikation framgångsrikt använts för att undvika konflikt.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.