Bästa plantan för ditt lokala klimat

Plantör. Foto: Thomas Adolfsén

Med verktyget "Plantval" kan du som skogsägare få hjälp att välja de mest framtidssäkra plantorna för just din skog. Foto: Thomas Adolfsén

I Sverige har vi under lång tid arbetat med förädling av våra skogsträd, för att få fram robusta plantor som växer bra. Med verktyget ”Plantval” kan du som skogsägare få hjälp att välja de mest framtidssäkra plantorna för just din skog. Nu pågår ett forsknings­projekt, finansierat av Skogssällskapet, som syftar till att göra tjänsten ännu mer specifik och pricksäker. Det berättar Mats Berlin, forskningsledare på Skogforsk.

Mats Berlin. Foto: Skogforsk

Mats Berlin

Berätta om ert forskningsprojekt!

– Plantval, i det här fallet för tall, är ett verktyg från Skogforsk som hjälper dig som skogsägare att välja bäst plantor vid föryngring, baserat på förväntad överlevnad och tillväxt i ditt geografiska område. Verktyget är baserat på en mängd data om hur olika träd presterar i olika typer av klimat, samt data från SMHI om hur klimatet kommer att förändras framåt. Det är oerhörda mängder data som vi har samlat in och som gör att verktyget kan förutsäga hur olika plantor kommer att växa. Som skogsägare anger man sin position och får därefter förslag på plantor. Utmaningen är dock att verktyget som det ser ut i dag har en maxupplösning på 4 x 4 kilometer, och att vi inom det området inte kan fånga de lokalklimatiska skillnaderna och variationen i tillväxtförutsättningar. Med hjälp av nya, högupplösta, topografiska data vill vi med det här forskningsprojektet öka precisionen i verktyget.

På vilket sätt kan den här forskningen komma till nytta för mig som skogsägare?

– I vissa delar av Sverige kan det här få jättestor betydelse! Om man exempelvis äger skog i Höga kusten kan det finnas en mängd olika klimatförhållanden på en relativt liten yta. Sydsluttning, nordsluttning, svackor och höjdskillnader över havet kan innebära stora klimatskillnader och därmed olika tillväxtförutsättningar. Om vi lyckas ta fram variabler som visar de här variationerna kommer vi att kunna ge väldigt mycket bättre rekommendationer till skogsägare. Sedan handlar det såklart om hur man är som skogsägare, riskbenägen eller mer trygghetssökande? Men eftersom vi tittar både på överlevnad och förväntad tillväxt kan man som skogsägare fatta bättre och mer faktagrundade beslut oavsett riskbenägenhet.

När kan det här bli verklighet?

– Forskningsprojektet, som Skogssällskapet finansierar, löper ut under 2020, därefter ska vi göra vår slutredovisning. Om vi lyckas är det inte omöjligt att vi kan börja implementera resultaten inom ett par år. Hittills har vi omsatt all vår forskning om ”Plantval” i praktiken, så jag är optimistisk!

Text: Malin Letser

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.