Genforskning ger snabbare resultat i trädförädlingen

Ove Nilsson vid Umeå Plant Science Centre. Foto: SLU

Ove Nilsson vid Umeå Plant Science Centre. Foto: SLU

Varmare vintrar, torrare somrar och nya skadegörare – förutsättningarna i skogen förändras snabbt och kräver att vi skyndar på arbetet med att ta fram nya metoder för förädling av skogsplantor. På det här området är Umeå Plant Science Centrum, UPSC, världsledande. Ove Nilsson, professor och föreståndare för verksamheten, berättar om deras arbete.

Berätta om forskningen som bedrivs på UPSC!

– Vi är drygt 200 forskare från SLU och Umeå universitet som jobbar med en lång rad olika frågeställningar inom växtforskning. Grunden för vår verksamhet är förståelsen för hur växtceller fungerar, och vårt mål är alltid att koppla ihop genetik med olika egenskaper hos växter. Vår nisch är att vi främst jobbar med träd, där är vi världsledande. Vi har exempelvis kartlagt hela granens arvsmassa och fortsätter nu med tallens arvsmassa. Det här arbetet leder till att vi bättre kan förstå den genetiska variationen hos träd, och då också få bättre verktyg för att kunna koppla ihop gener med egenskaper. Det här i sin tur gör att vi får bättre verktyg i förädlingsarbetet, där vi hela tiden arbetar för att skapa större precision och snabbare resultat. När det gäller tillämpningarna av detta arbetar vi i nära samarbete med Skogforsk som sköter den svenska operativa trädförädlingen.

På vilket sätt kommer er forskning till nytta för mig som skogsägare?

– Vi bidrar till att vi kan få fram bättre och bättre plantor framöver. Det händer så pass mycket i spåren av klimatförändringarna – torka, nya sjukdomar, insekter och svampar, exempelvis. Av den anledningen måste vi skynda på förädlingen av plantor så att vi kan få fram ett nytt och bättre anpassat plantmaterial som dessutom växer bättre och har en bra vedkvalitet. Med konventionell förädling tar det väldigt lång tid att skapa nya, bättre, plantor, vilket är en utmaning med tanke på hur snabbt klimatförändringarna sker. Men nu kommer nya tekniker för massförökning, där vår forskning om arvsmassan, och tillämpningen av den, kan bidra till ett bättre och snabbare urval av plantmaterial.

Hur långt fram i tiden ligger de här nya teknikerna?

– De är inte alls långt borta! Alldeles nyligen togs det beslut om att en första pilotanläggning ska byggas för att testa teknikerna för massförökning. Det är SweTree Technologies, ett skogsbioteknikföretag som har avknoppats härifrån UPSC, som gör den här satsningen, i samarbete med några av våra största skogsföretag.

Text: Malin Letser

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.