Så ger du föryngringen en bra start

Lennart Nilsson, skogsförvaltare i Falun. Foto: Fredrik Bankler

Lennart Nilsson, skogsförvaltare i Falun, delar med sig av sina bästa tips för en lyckad föryngring. Foto: Fredrik Bankler

Markberedningen är nyckeln till en lyckad föryngring – oavsett om du väljer plantering eller självsådd med fröträd. Och därför gäller det att tänka till redan innan skogen avverkas. Lennart Nilsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Falun, delar med sig av sina bästa föryngrings­tips.

Hur lyckas jag med min föryngring?

– Det som är speciellt i skogen är att de åtgärder du gör idag påverkar utvecklingen under väldigt lång tid, åtminstone 20–30 år framåt om inte ännu längre. Det är en lång process att få upp ett nytt bestånd och därför är det viktigt att börja fundera på vilken föryngringsmetod du vill ha redan innan du avverkar. Steg ett är att bestämma om du vill satsa på självsådd med fröträd eller plantering.

Vad spelar valet av föryngringsmetod för roll vid avverkningen?

– Det styr i hög grad hur du gör avverkningen av de äldre träden. Väljer du naturlig föryngring, då vill du spara ett antal fröträd av god kvalitet, men ska du plantera vill du inte ha några hindrande träd på produktionsytan, utan då är det en fördel att koncentrera din naturhänsyn till hänsynsytor
och kantzoner. På så sätt får du en renare produktionsyta där det är lättare att markbereda och sedan plantera.

Hur viktig är markberedningen?

– På senare år har det pratats mycket om dåliga föryngringsresultat, att så lite som 70 procent av plantorna har tagit sig efter tre växtsäsonger. Jag skulle säga att markberedningen är grunden till att lyckas med föryngringen, både vid självsådd och plantering. Du kan göra en hjälpplantering efter två–tre år, men du kan aldrig göra om markberedningen, det är en gång på hundra år. Med en väl utförd markberedning får du många bra planteringspunkter eller såpunkter, det gör föryngringen mycket enklare och du får en roligare röjning i framtiden,
med gott om träd att välja på.

– Markberedningen ska inte gå för djupt, en liten rörelse i mineraljorden räcker. Jag tycker att harvning som metod är att föredra på många marker, för då får du mycket blottad mineraljord där även pionjärträd* och lövträd som björk, rönn, asp, sälg och ek kan ta sig. Det ger viltfoder och gynnar på samma gång den biologiska mångfalden.

Vad ska man tänka på när man planerar?

– Låt det ta tid. Jag tror att dåliga föryngringsresultat ofta beror på att den som planterar har för bråttom eller helt enkelt saknar kunskap och därför väljer fel planteringspunkter. Det är ingen hjärnkirurgi, men det gäller att vara noggrann och använda sitt sunda förnuft. Äger man skog, så tycker jag absolut att man kan göra planteringen själv tillsammans med familjen. Ta med barnen, packa med något att äta och dricka och gör det till en happening. Det är fantastiskt roligt att kunna återvända och se skogen man själv har varit med och planterat växa. Det är ett fint sätt att skapa minnen tillsammans över generationsgränserna.

Text: Monica Forsberg

*Pionjärträd är de trädslag som på naturlig väg först återbeskogar en kal yta. De karakteriseras av snabb ungdomstillväxt, hög frosttålighet, god fröspridning och är ofta brandresistenta. Inhemska pionjärträdslag är bl.a. al, asp, avenbok, björk, sälg och tall.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.