Skogsägarskolan: Så tar du hand om dina plantor

Plantering. Foto: Thomas Adolfsén

Foto: Thomas Adolfsén

Hur du hanterar dina skogsplantor är avgörande för en lyckad föryngring. Jonas Andersson, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Göteborg, berättar vad som är viktigast att tänka på – från avverkning tills plantan kommer i jorden.

Jonas Andersson, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Göteborg. Foto: Naseem Larsson

Jonas Andersson

När ska jag planera för min föryngring?

– För att få de bästa förutsättningarna är det jätteviktigt att planera föryngringen redan innan du börjar avverka. Det kan vara en fördel att lämna en fröträdseller skärmställning som kan underlätta för en ny generation. På torra, svaga områden och fuktiga partier med frostproblem kan det ibland vara en förutsättning för ett lyckat resultat. Viktigt för ett lyckat resultat är också en ståndortsanpassad markberedning och valet av planteringspunkt. Det måste finnas med
i planeringen.

Barrots-, plugg- eller täckrotsplantor, spelar det någon roll vad jag väljer?

– Utgå från förutsättningarna på din skogsfastighet. Markens bördighet, markberedningen, och konkurrerande vegetation samt risken för snytbaggeangrepp, torka och frost är viktiga faktorer att väga in vid valet av planttyp. Har du stora problem med vilt, så skulle jag till exempel inte rekommendera täckrotsplantor, som har hög energihalt i toppskotten. Då är det bättre att välja en barrotsplanta, som får arbeta mer med rotetablering de första åren och därmed inte är lika aptitlig för vilt.

– På torra marker kan det vara en fördel att välja en pluggeller täckrotsplanta, som är lite tåligare och klarar längre perioder med torka. Utöver planttyp och trädslag så kan man titta på proveniens, alltså var plantorna kommer från, och skydd mot insektsangrepp. Idag
finns det inte några kemiska skydd som är godkända i certifierat skogsbruk, utan det är mekaniska eller biologiska skydd som gäller för att skydda föryngringarna mot skadegörare, framförallt snytbagge. Även för icke certifierade skogsägare verkar våren 2023 bli sista säsongen då det finns godkända kemiska skydd att använda.

Vad är viktigt att tänka på innan plantorna kommer i jorden?

– Förvara plantorna svalt och mörkt, gärna i en jordkällare eller liknande. Hur länge du kan lagra plantorna beror på temperaturen. Tidigt på våren när temperaturen är låg klarar de några veckors lagring, senare på säsongen bör man vara snabbare med att få dem i jorden. Ett tips när det gäller barrotsplantor är att ta reda på om de är vårupptagna eller höstupptagna. Vårupptagna plantor behöver man ofta vattenslå, särskilt en bit in på säsongen, i maj–juni, ska de sättas i vatten ett dygn innan de är redo för plantering. Plantor som har tagits upp på hösten och fryslagrats under vintern har en något försenad start den första våren och är därför inte så känsliga, utan klarar sig längre innan plantering.

Hur ska jag hantera frysta plantor för att inte skada dem?

– Tina täckrotsplantor långsamt, en temperatur runt tio grader är lagom. Öppna kartongen med plantor och ställ i skuggan. Annars är risken att skadesvampar kan sprida sig från kartongen. Barrotsplantor tinar däremot snabbt eftersom de innehåller så lite vatten. Pluggplantor med sin lilla jordklump kan ta något längre tid att tina än barrotsplantorna.

Vår eller höstplantering?

– Båda funkar, men förutsättningarna är lite olika. Tidigt på hösten kan du sätta plantor som inte är fullt invintrade, men då gäller det att de kommer i jorden i augusti–september, så att de hinner växa fast i jorden innan vintern kommer. Plantor som sätts i oktober–november ska vara fullt invintrade när de planteras. De har växt färdigt och gjort sig redo för vintern och är därför mer tåliga.

När det är dags för plantering, vad behöver jag ha koll på?

– Titta så att plantorna ser vitala och fräscha ut, om någon ser dålig ut är det onödigt att ta med den ut på hygget. Tänk på att förvara plantorna i skugga tills du får ner dem i marken, rötterna får gärna vara lite fuktiga. På barrotsplantor ska du hugga av rötterna så att de blir cirka 15 cm långa innan plantering. Se till att välja rätt planteringspunkter efter de förutsättningar du har skapat. Rätt planteringspunkt är viktigare än ett exakt avstånd mellan plantorna. Det är antalet plantor per hektar som är avgörande.

Text: Monica Forsberg

Vilka olika typer av plantor finns det?

Täckrotsplantor har en rotklump som de kan hämta vatten och näring ifrån. Det gör dem mer tåliga än barrotsplantor, som inte har någon jord runt rötterna när de levereras. Pluggplantor är en kombination av de två, de är från början odlade i kruka och sedan omplanterade på friland. Pluggplantor ser ut ungefär som barrotsplantor, men har en jordklump där fria rötter vuxit ut.

I växt eller vila?

Plantor som är i vila är mindre känsliga för hanteringen runt plantering än plantor i växt.

Invintring

Plantorna har gått igenom sin växtsäsong innan de tas upp. De har slutat växa, satt knopp, förvedats och utvecklat frosttolerans, precis som ute i naturen. Det gör plantorna mer tåliga.

Viktigt vid vattenslagning:

När du vattenslår en planta är det viktigt att inte lägga den i rinnande
vatten, framför allt om det är en kemiskt behandlad planta. Har du en myr kan du gräva en liten grop och lägga ner plantan där.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.